Przejdź do treści

Konkurs Główny

Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.