Przejdź do treści

MEDIA

AKREDYTACJE DLA MEDIÓW

Złóż wniosek o akredytację medialną WAMA Film Festival.

DO POBRANIA

Pobierz grafiki, video i notatki prasowe.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Skontaktuj się z Rzeczniczką Prasową WAMA Film Festival.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.