Przejdź do treści

KAWAŁEK NIEBA

  4 października 2022 | 20:30

  Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych

  WAMA Film Festival 2022

  MULTIKINO
  ul. Tuwima 26, Olsztyn


  Jeden z najoryginalniejszych filmów sezonu, który wygląda jak gorzka parodia reklam Milki. Pocztówkowa sceneria alpejskiej prowincji służy twórcom za kontrast dla trudów życia bohaterów zależnych od kaprysów natury i żartów przewrotnego losu. Wszystkie te niedogodności najmocniej odczuwa Anna – kelnerka, która postanawia związać się z nieco starszym od niej Markiem. Niegrzeszący urodą, popędliwy ponad miarę przybysz budzi nieufność lokalnej społeczności. Im więcej faktów świadczy na niekorzyść mężczyzny, tym bardziej gorliwie Anna wstawia się za partnerem, wiedząc, że przy okazji walczy również o prawo do życia po swojemu.

  Źródło: Piotr Czerkawski, Nowe Horyzonty


  One of the most original films of the season, looking like a bitter parody of Milka commercials. The postcard scenery of the Alpine province is used by the filmmakers as a contrast to the difficulties of the characters’ lives dependent on the whims of nature and the jokes of twisted fate. All these inconveniences are felt most strongly by Anna – a waitress who decides to get involved with Mark, who is slightly older than her. The beautyless, impulsive newcomer arouses distrust of the local community. The more facts prove against the man, the more passionately Anna stands up for her partner, knowing that she is also fighting for the right to live her own way.

  Source: Piotr Czerkawski, New Horizons

  KAWAŁEK NIEBA

  DRII WINTER

  Szwajcaria, Niemcy | Switzerland, Germany 2022
  kolor | colour 136 min

  reżyseria | directed by
  Michael Koch

  scenariusz | written by
  Michael Koch, Nadja Dumouchel

  zdjęcia | director of photography
  Armin Dierolf

  montaż | edited by
  Florian Riegel

  obsada | cast
  Simon Wisler, Michèle Brand, Elin Zgraggen

  producenci | producers
  Hugofilm Features, Pandora Filmproduktion

  produkcja | produced by
  Les Films du Nouveau Monde

  dystrybucja w Polsce | distribution in Poland
  Stowarzyszenie Nowe Horyzonty


  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
  – państwowego funduszu celowego.