Przejdź do treści

4 października 2022 | 20:30

Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych

WAMA Film Festival 2022

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Jeden z najoryginalniejszych filmów sezonu, który wygląda jak gorzka parodia reklam Milki. Pocztówkowa sceneria alpejskiej prowincji służy twórcom za kontrast dla trudów życia bohaterów zależnych od kaprysów natury i żartów przewrotnego losu. Wszystkie te niedogodności najmocniej odczuwa Anna – kelnerka, która postanawia związać się z nieco starszym od niej Markiem. Niegrzeszący urodą, popędliwy ponad miarę przybysz budzi nieufność lokalnej społeczności. Im więcej faktów świadczy na niekorzyść mężczyzny, tym bardziej gorliwie Anna wstawia się za partnerem, wiedząc, że przy okazji walczy również o prawo do życia po swojemu.

Źródło: Piotr Czerkawski, Nowe Horyzonty


One of the most original films of the season, looking like a bitter parody of Milka commercials. The postcard scenery of the Alpine province is used by the filmmakers as a contrast to the difficulties of the characters’ lives dependent on the whims of nature and the jokes of twisted fate. All these inconveniences are felt most strongly by Anna – a waitress who decides to get involved with Mark, who is slightly older than her. The beautyless, impulsive newcomer arouses distrust of the local community. The more facts prove against the man, the more passionately Anna stands up for her partner, knowing that she is also fighting for the right to live her own way.

Source: Piotr Czerkawski, New Horizons

KAWAŁEK NIEBA

DRII WINTER

Szwajcaria, Niemcy | Switzerland, Germany 2022
kolor | colour 136 min

reżyseria | directed by
Michael Koch

scenariusz | written by
Michael Koch, Nadja Dumouchel

zdjęcia | director of photography
Armin Dierolf

montaż | edited by
Florian Riegel

obsada | cast
Simon Wisler, Michèle Brand, Elin Zgraggen

producenci | producers
Hugofilm Features, Pandora Filmproduktion

produkcja | produced by
Les Films du Nouveau Monde

dystrybucja w Polsce | distribution in Poland
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.