Przejdź do treści

NAGRODY im. JANA MACHULSKIEGO

Nagrody im. Jana Machulskiego to projekt o niemal dwudziestoletniej tradycji polegający na prezentacji, promocji i uhonorowaniu najzdolniejszych filmowców realizujących kino krótkometrażowe. Projekt jest istotnym przedsięwzięciem promującym ten rodzaj kina, który stał się niezwykle silnym nurtem filmowym w naszym kraju. Celem projektu jest nie tylko zaprezentowanie najlepszych filmów i najbardziej utalentowanych twórców (w tym debiutantów), ale także ukazanie wielowymiarowości autorskiego kina krótkometrażowego i tego, jak się ono kształtuje, w jakim kierunku podąża oraz na ile może stanowić zaplecze (lub alternatywę) dla głównego nurtu polskiej kinematografii.

Nagrody przyznaje KAPITUŁA NAGRÓD im. Jana Machulskiego – gremium fachowców (filmowców, dziennikarzy i producentów), którzy wyłaniają zwycięzców na podstawie nominacji przyznawanych przez niezależne składy jurorskie czołowych polskich festiwali prezentujących kino krótkometrażowe.

WAMA Film Festival jest obecnie jednym z ośmiu polskich festiwali filmowych uprawnionych do przyznawania nominacji do Nagród im. Jana Machulskiego. Nominacje przyznawane są przez Jury Konkursu Filmów Krótkich w kategoriach: Najlepsza Reżyseria, Najlepszy Scenariusz, Najlepsze Zdjęcia, Najlepszy Montaż, Najlepsza Aktorka, Najlepszy Aktor, Najlepszy Film Dokumentalny oraz Najlepszy Film Animowany.

Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM.

Partnerzy: Stowarzyszenie Filmowców Polskich | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS | Związek Artystów Scen Polskich ZASP | Platige Image SA | PSC – Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych | Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM.

Więcej informacji na temat tej cennej inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej:

www.janmachulski.pl