Przejdź do treści

NAGRODA IM. ANNY WASILEWSKIEJ

Anna Wasilewska była prawdziwą lokalną patriotką Warmii i Mazur oraz doświadczonym i oddanym mieszkańcom regionu samorządowcem. W latach 2007–2008 pełniła urząd wiceprezydenta Olsztyna, następnie w latach 2010–2015 zasiadała w zarządzie województwa warmińsko-mazurskiego. Zajmowała się kulturą i edukacją, pomocą społeczną, turystyką, promocją regionu oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi. Od 2015 roku reprezentowała Olsztyn w Sejmie RP. Zajmowała się m.in. sprawami edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Była też wiceprzewodniczącą komisji ds. petycji w obecnej kadencji Sejmu. Jej ogromną pasją i obszarem profesjonalnych działań był sport. Wiele serca i czasu poświęciła sportowcom z niepełnosprawnościami, przez dwadzieścia pięć lat udzielała się w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska. To była Jej szczególna misja, której oddawała się z całych sił. Annę Wasilewską regularnie można było spotkać na meczach siatkarskich AZS Olsztyn. Często bywała na koncertach w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego oraz na spektaklach w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Nigdy też nie opuściła żadnej edycji WAMA Film Festival.

Anna Wasilewska jest najważniejszą osobą w historii WAMA Film Festival, bez której nie miałby on szansy powstać i zaistnieć na mapie wydarzeń kulturalnych Warmii i Mazur. Jej bezinteresowna życzliwość, pomoc i zaangażowanie w sprawy Festiwalu bardzo pomogły nam go rozwijać przez ostatnie osiem lat. Cały czas czuliśmy zaufanie Anny Wasilewskiej, wiedzieliśmy, że możemy na Nią liczyć.

Anna Wasilewska zmarła 6 kwietnia 2021 roku w Olsztynie w wieku sześćdziesięciu trzech lat. Od 2021 roku, z inicjatywy organizatorów WAMA Film Festival, Nagroda Jury Warmii i Mazur nosi Jej imię.