AKTUALNOŚCI


WAMA Film FESTIVAL

RETROSPEKCJA od września na Warmii i Mazurach!

8 miast jednego z najpiękniejszych regionów Polski i najciekawsze produkcje 7. edycji WAMA Film Festival.

FESTIWAL

Misja WAMA Film Festival mieści się w słowie: WIELOKULTUROWOŚĆ.

EDUKACJA

Międzynarodowe warsztaty, wykłady i konferencje.

MEDIA

Informacje dla dziennikarzy