Przejdź do treści

WAMA Film Festival

MISJA WAMA FILM FESTIVAL MIEŚCI SIĘ W SŁOWIE: WIELOKULTUROWOŚĆ.

Naszym najważniejszym założeniem jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych. Wokół tego tematu skupione są wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące festiwalowi.

Formuła i tematyka WAMA Film Festival jest bardzo szeroka, nie ma jakiegokolwiek ograniczenia geograficznego oraz nie faworyzuje żadnej grupy pod względem przynależności narodowej, społecznej, politycznej, religijnej lub innej. Promujemy regionalizm, euroregiony, ideologię „glokalizmu”. Zapraszamy do dyskusji na temat emigracji, małych ojczyzn, wyrównywania szans, problemów mniejszości etnicznych, turystyki kulturalnej, aktywizacji społecznej. W programie Festiwalu znajdują się filmy związane z najważniejszymi problemami współczesnego świata.


2022: Masz wpływ na RZECZYWISTOŚĆ?

Kiedy w roku 1989 na placu Tian’anmen człowiek z siatką zatrzymał kolumnę czołgów wszystkie światowe agencje prasowe opublikowały zdjęcia tej sytuacji. Dziś człowiek mający podobny wpływ na RZECZYWISTOŚĆ robi sobie selfie i publikuje je w sieci.

RZECZYWISTOŚĆ w sensie realnym i wirtualnym to dwa różne światy. Jednak RZECZYWISTOŚĆ w sensie globalnym pozostaje sumą politycznych, gospodarczych, militarnych i społecznych oczekiwań często odrębnych sił. Z jednej strony zaskakuje nas RZECZYWISTOŚĆ ciągłymi niespodziewanymi zwrotami, a z drugiej – jest sztucznie kreowana przez silne media, podlega degradacji i instagramizacji.


2021: Czym jest NORMALNOŚĆ?

Hasłem przewodnim 8. edycji WAMA Film Festival była NORMALNOŚĆ. W filmach konkursowych silnie wybrzmiewała potrzeba i tęsknota za normalnością, w tych nienormalnych czasach, w których przyszło nam żyć.


2020: Masz ŚWIADOMOŚĆ?

ŚWIADOMOŚĆ tego czym stała się planeta? ŚWIADOMOŚĆ, że przemysł bywa destrukcyjny dla Twojej wygody? ŚWIADOMOŚĆ, co zostawimy kolejnym pokoleniom? ŚWIADOMOŚĆ, że konieczne są zmiany? Czeka nas nowy zielony ład albo spalona, zniszczona ziemia. Ludzkość nie będzie miała drugiej szansy, więc musimy wytężyć wszystkie swoje siły i zadbać o nasz dom. Nie bądź obojętny! ŚWIADOMOŚĆ jest hasłem 7. edycji WAMA Film Festival !


2019: TERAŹNIEJSZOŚĆ

Hasłem 6. WAMA Film Festival była TERAŹNIEJSZOŚĆ. Rozpamiętując przeszłość, martwiąc się o przyszłość zapominamy o TERAŹNIEJSZOŚĆ. Jesteśmy tu i teraz, aby rozliczyć się z przeszłością i zadbać o to, co nadejdzie. Ale przede wszystkim żyjemy tu i teraz, to jest nasz czas. – Młodzi filmowcy sięgają głównie po uniwersalne tematy z jakimi stykają się na co dzień. Są najbardziej wnikliwymi, ale i niezależnymi obserwatorami rzeczywistości. Nie wiążą ich komercyjne uwarunkowania „dorosłego” kina, dlatego w ich twórczości najlepsze odbicie znajduje hasło naszego festiwalu: TERAŹNIEJSZOŚĆ – podkreślał dyrektor WAMA Film Festival Marcin Kot Bastkowski.


2018: GODNOŚĆ

W dzisiejszym świecie wszystko ma albo GODNOŚĆ, albo cenę. GODNOŚĆ przewyższa jednak każdą cenę. Nie można wymagać GODNOŚĆ bez poszanowania cudzych wartości. Od zdeptanej GODNOŚĆ może zacząć się wojna, dzięki szacunkowi może trwać pokój. W kontekście wielokulturowości GODNOŚĆ, jako kwintesencja humanizmu, jest hasłem podstawowym, które o współistnieniu kultur i narodów decyduje w najwyższym stopniu. Pod hasłem GODNOŚĆ odbyła się 5. WAMA Film Festival.


2017: OTWARTOŚĆ

Bez OTWARTOŚĆ trudno przyjąć lub zrozumieć wielokulturowość i różnorodną tożsamość etniczną czy religijną. Równie trudno zrozumieć strach przed wielokulturowością tym, którzy się nie boją. Trudno zrozumieć, jak rodzi się nienawiść. Trudno przyjąć poglądy drugiej strony. Na WAMA Film Festival podejmujemy trudne tematy. Przyjdź, otwórz się na filmy, otwórz się na dyskusję, otwórz się na innych ludzi. OTWARTOŚĆ jest hasłem 4. edycji WAMA Film Festival.


2016: TOŻSAMOŚĆ

Pochodzenie rodziców, narodowość, wyznanie, status obywatelski i społeczny, zwyczaje kulturowe, wszystko to decyduje o tożsamości człowieka. TOŻSAMOŚĆ bywa zarówno posagiem jak i przekleństwem, nie można pozbyć się jej ani zmienić tak, jak nie można zmienić linii papilarnych. Dla wielu ludzi ich własna historia bywa zaskoczeniem, bywa, że swoją TOŻSAMOŚĆ odkrywają jako ludzie dojrzali, że muszą zweryfikować poglądy lub zaakceptować pochodzenie. Wielokulturowość wpisana w historię Warmii i Mazur od trzech lat stanowi główny temat olsztyńskiego festiwalu filmowego. TOŻSAMOŚĆ, czynnik determinujący wielokulturowość, był tytułem 3. edycji WAMA Film Festival w 2016 roku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.