Przejdź do treści

Ekologia tematem międzynarodowych warsztatów filmowych 7. Edycji WAMA FILM FESTIVAL. Dołącz do uczestników!

  Tylko do 25 września pasjonaci kina w wieku 18-25 lat mogą zgłaszać się na międzynarodowe warsztaty filmowe w trakcie 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie. Zadaniem uczestników tegorocznych spotkań będzie realizacja krótkich filmów o tematyce społecznej skoncentrowanej wokół zagadnień związanych z równowagą klimatyczną. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

  W nawiązaniu do festiwalowego hasła: ŚWIADOMOŚĆ, międzynarodowe warsztaty filmowe w ramach największego wydarzenia filmowego Warmii i Mazur skoncentrują się na ekologii. Organizatorzy czekają na pomysły osadzone w scenerii regionu, które będą poświęcone jednemu z tematów:  

  1. animowanie działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu i degradacji środowiska
   w Europie Środkowo-Wschodniej;
  2. przywrócenie różnorodności biologicznej i ograniczenie zanieczyszczeń w Europie Środkowo-Wschodniej;
  3. uświadomienie odbiorcom, że sposób w jaki korzystają z dóbr planety ma na nią ogromny wpływ;
  4. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę;
  5. promocja ekologicznego trybu życia.

  Uczestnicy warsztatów, we współpracy z doświadczonymi praktykami, zrealizują filmowe reklamy społeczne, które zostaną zaprezentowane na ceremonii zamknięcia festiwalu oraz będą rozpowszechniane w mediach społecznościowych.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online:

  Warsztaty odbędą się w dniach 4-11 października 2020 r. Organizatorzy zapewniają uczestnikom z całej Polski bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

  Wszystkie wydarzenia będą odbywać się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas WAMA Film Festival obowiązywać będą wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

  *****

  Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury
  i Edukacji w Olsztynie
  . Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

  Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,a głównym współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Festiwal współfinansują: Komisja Europejska oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

  Partnerami organizacyjnymi festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

  Partnerem logistycznym festiwalu jest Auto Idea Sp. z o.o. – Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, a partnerem technologicznym BEIKS BiK Machulski.

  Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Program Unii Europejskiej ERASMUS+, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

  Program wydarzeń branżowych w ramach cyklu „INTERFILMLAB 4.0” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.