Przejdź do treści

EKIPA

  10. edycję WAMA Film Festival przygotowali:

  komitet organizacyjny festiwalu | festival organizing committee

  Dorota Kozłowska-Woźniak
  dr Anna Wróblewska
  Mirosława Rudnicka
  Nadia Mikutra
  zarząd Instytutu KOSMOPOLIS Fundacji Nauki Kultury i Edukacji w Olsztynie | board of the KOSMOPOLIS Institute, Foundation for Science, Culture and Education in Olsztyn

  Maciej Dominiak
  Marta Karnkowska
  Marceli Zielnik
  zarząd Stowarzyszenia FILMFORUM | board of the FILMFORUM Association

  dyrekcja | management

  Marcin Kot Bastkowski
  dyrektor artystyczny | artistic director

  Simone Lipińska
  dyrektor organizacyjna | organizational director

  Maciej Dominiak
  producent | producer

  produkcja | production

  Dorota Kozłowska-Woźniak
  producent wykonawczy | executive producer

  Piotr Simon
  kierownik produkcji | production manager

  pion techniczny / technical department

  Marceli Zielnik
  zastępca dyrektora ds. technicznych | deputy technical director

  Marek Dudzik
  konwersje DCP, kopie filmowe | DCP conversions, film copies

  Emilia Dębowska
  koordynatorka techniczna | technical supervisor

  Adam Słociak
  projekcje festiwalowe | festival screenings

  Maria Błażewicz
  wsparcie techniczne warsztatów | technical support of workshops

  biuro prasowe / press office

  Weronika Skwarzec
  rzeczniczka prasowa | spokeswoman

  Natalia Hluzow
  marketing | marketing

  Zofia Niedolistek
  social media manager | social media manager

  Dominik Musiałek
  dokumentacja fotograficzna | photographic documentation

  Sebastian Cabaj
  oprawa graficzna | graphic design

  zespół programowy / program team

  Piotr Czerkawski
  koordynator programowy Międzynarodowego Konkursu Koprodukcji Filmowych | program coordinator of the International Film Co-production Competition

  Marta Karnkowska
  koordynatorka programowa Konkursu Filmów Krótkich | program coordinator of the Short Film Competition

  Łukasz Adamski
  koordynator programowy WAMA NEW ENERGY | WAMA NEW ENERGY program coordinator

  programy edukacji filmowej / film education programs

  Anna Andriushchenko
  koordynatorka programów edukacji filmowej | coordinator of film education programs

  Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe im. Krystiana Dulewicza | Krystian Dulewicz Polish-Ukrainian Film Workshops

  Tomasz Pyrak
  opiekun warsztatów | workshops supervisor

  Anna Morawiec
  opiekunka warsztatów | workshops supervisor

  Aleksandra Łoś, Piotr Łosiak
  programy edukacji filmowej – postprodukcja dźwięku | film education programs – sound postproduction

  FIELD – Film Industry European Leaders’ Days

  Marek Pawlikowski
  opiekun warsztatów | workshops supervisor

  Karim Kourani
  opiekun warsztatów | workshops supervisor

  biuro organizacyjne festiwalu / festival office

  Monika Antoniak
  kierownik biura festiwalu | festival office manager

  Katarzyna Jarczak
  biuro festiwalu | festival office

  Nadia Mikutra
  sekretarz jury Konkursu Filmów Krótkich i jury Warmii i Mazur | secretary of the Short Film Competition and Regional jury

  Agata Szerszeniewicz
  koordynatorka wolontariatu | volunteer coordinator

  Adam Kamiński
  redakcja strony internetowej, elektroniczny katalog festiwalowy | website editor, festival e-catalog

  Emilia Kapłan
  korekta tekstów festiwalowych | website proofreading

  Paweł Arczewski
  transport / technika / logistyka | transport / technics / logistics

  Grzegorz Sikora
  transport / technika / logistyka | transport / technics / logistics

  Łukasz Wawrzonkowski
  transport / technika / logistyka | transport / technics / logistics

  Tomasz Punpur
  transport / logistyka | transport / logistics

  Agata Jonczak, Julia Kopiczyńska, Nadia Starzyńska, Dominika Ramięga, Alicja Bubeła, Julia Wieczorek, Maja Sylwestrzak, Michalina Bagińska, Maja Nykiel, Dagmara Bronakowska, Dariusz Krzyżewski, Julia Czarnota, Jaga Kępińska, Aleksandra Kosakowska, Dagmara Modzelan, Paweł Pietrzak, Kacper Majewski
  wolontariusze | volunteers