Przejdź do treści

WYDARZENIA BRANŻOWE

  INTERFILMLAB 7.0

  INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego (7. edycja)

  INTERFILMLAB to program szkoleń dedykowanych studentom szkół filmowych, promujący otwarcie polskiego przemysłu filmowego na nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody działania zwiększające konkurencyjność dokonań artystycznych młodych polskich filmowców. Tematem szkoleń będą zasady produkcji, sprzedaży, promocji i dystrybucji utworów audiowizualnych na rynku międzynarodowym, uzupełniające wiedzę uczestników o rozwiązania służące zwiększeniu potencjału eksportowego polskiej kinematografii.

  Funkcjonowanie na międzynarodowym rynku audiowizualnym wymaga od współczesnych twórców zdobycia wielu nowych umiejętności w zakresie zarządzania projektem i realizacją filmu aż do momentu udostępnienia go widzowi. Z tego właśnie powodu kluczową rolę odgrywa edukacja młodych twórców i producentów oraz stworzenie warunków rozwoju zawodowego dla młodej generacji dystrybutorów filmowych i agentów sprzedaży posiadających fachową wiedzę na temat zasad międzynarodowej produkcji filmowej, kanałów dotarcia do zagranicznych systemów produkcji i dystrybucji w poszczególnych krajach oraz kryteriów produkcyjnych warunkujących potencjalny sukces komercyjny filmu polskiego na zagranicznych rynkach.

  W ramach WAMA Film Festival w Olsztynie odbędą się wykłady i warsztaty praktyczne dotyczące produkcji audiowizualnej obejmujące takie zagadnienia jak: efektywna organizacja pracy i kosztów, kreatywne myślenie o projekcie, poszukiwanie kanałów dystrybucji, pozycjonowanie projektu na rynku oraz kluczowe znaczenie developmentu i preprodukcji.

  Organizator: Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach Programu: „Rozwój Sektorów Kreatywnych 2023”.