PROGRAM EDUKACJI FILMOWEJ
w ramach 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga! Termin zgłoszeń na Warsztaty mija 25 września 2020 r.

Imię: Nazwisko:

Adres e-mail:
/na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej/

Telefon:

Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

Numer dowodu osobistego/paszportu:

PESEL:

Adres zameldowania:

Poziom znajomości języków w skali od 1 do 5 (1-niski, 5-wysoki):
angielski 12345
polski 12345
litewski12345
ukraiński12345
rosyjski 12345
inny 12345

Proszę o rezerwację bezpłatnych noclegów w dniach 4-11 października 2020 r.:
taknie

Preferowany kierunek zainteresowań:
reżyseria filmowascenopisarstworealizacja obrazumontażdziennikarstwoorganizacja produkcjiaktorstwo

Czy materiały audiowizualne współrealizowane przez Ciebie miały pokazy publiczne?
taknie

Jaki charakter miały współrealizowane przeze Ciebie projekty audiowizualne?
amatorskiedukacyjnyprofesjonalny

O jakiej długości przeważnie były projekty przez Ciebie współrealizowane?
powyżej 60 min.powyżej 30 min.powyżej 10 min.mniej niż 10 min.

Jaka jest ogólna ilość projektów filmowych przez Ciebie współrealizowanych?

Jaki jest ogólny czas Twojej aktywności związanej z filmem?

Kilka słów o sobie:
limit znaków: 0/1000

Pomysł na scenariusz krótkometrażowej formy filmowej:
limit znaków: 0/1800


"Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Programu edukacji filmowej w ramach 7. WAMA Film Festival w Olsztynie."

Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Instytut KOSMOPOLIS) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."

taknie