OTWARTOŚĆ hasłem 4. edycji WAMA Film Festival

OTWARTOŚĆ

hasłem 4. edycji WAMA Film Festival

Bez otwartości trudno przyjąć lub zrozumieć wielokulturowość i różnorodną tożsamość etniczną czy religijną. Równie trudno zrozumieć strach przed wielokulturowością tym, którzy się nie boją. Trudno zrozumieć, jak rodzi się nienawiść. Trudno przyjąć poglądy drugiej strony. Na WAMA Film Festival podejmujemy trudne tematy. Przyjdź, otwórz się na filmy, otwórz się na dyskusję, otwórz się na innych ludzi.

Przedstawiamy projekt plakatu tegorocznej 4. edycji WAMA Film Festival, którego autorem jest Sebastian Cabaj.

4. edycja WAMA Film Festival odbędzie się w dniach 10-14 października w Olsztynie.

Zobacz plakat w pełnej rozdzielczości