Przejdź do treści

8 października 2021 | 18:05

Konkurs Filmów Krótkich
WAMA Film Festival 2021

PROJEKCJA II

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Trwa wojna. Maria dostaje informację, że jej mąż Jan trafił do szpitala. Na miejscu okazuje się, że mężczyzna jej nie poznaje. Kobieta nie ma pewności, czy Jan rzeczywiście stracił pamięć, czy za pomocą kłamstwa próbuje uniknąć kary za potencjalną dezercję. Niedopowiedzenia i wzajemne tajemnice sprawiają, że noc miesza się z dniem, nie tylko bohaterom, ale i widzom.

The war is on. Maria receives information that her husband Jan has been hospitalized. When she arrives it turns out that the man does not recognize her. The woman is not sure if Jan has really lost his memory or if he is lying to avoid punishment for potential desertion. The understatements and mutual secrets make night and day blend together, not only for the characters but also for the audience.

NOC ZA DNIA

WHEN THE NIGHT COMES

Polska, 2021
23 min

reżyseria | directed by
Katarzyna Sikorska

scenariusz | written by
Katarzyna Sikorska

zdjęcia | director of photography
Arkadiusz Powałka

obsada | cast
Izabela Baran, Piotr Nerlewski, Piotr Choma

montaż | edited by
Aneta Bochnacka, Katarzyna Sikorska

produkcja | produced by
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Z urodzenia i mentalności dziewczyna z Lubelszczyzny. Studentka reżyserii Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Reżyserka i scenarzystka krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych: „Szeptucha”, „The Gap is Always Third”, „Noc za dnia”, „Na wstrzymanym oddechu”.

By birth and mentality she is a girl from the Lublin region. A student of directing at the Krzysztof Kieślowski Film School at the University of Silesia in Katowice. She is a director and screenwriter of short feature and documentary films: „Szeptucha”, „The Gap is Always Third”, „When the Night Comes”, „On Hold”.

Katarzyna Sikorska