KINOGRAPHE – School of Filmmaking

Wymiana młodzieży z Polski, Węgier, Włoch i Ukrainy.kinographe

KINOGRAPHE – SCHOOL OF FILMMAKING to międzynarodowa inicjatywa młodzieżowa  skoncentrowana na wzajemnej wymianie doświadczeń i poznawaniu zagadnień dotyczących integracji i różnorodności społecznej współczesnej Europy oraz wartości wynikających z wielokulturowości.

Projekt wykorzystuje film jako narzędzie swobodnego dialogu międzykulturowego i wzajemnej wymiany doświadczeń w gronie młodych ludzi pochodzących z różnych krajów. Sztuka filmowa stanowi tu swego rodzaju platformę upowszechniania wartości związanych z wielokulturowością, współpracą międzynarodową i pokojową koegzystencją różnych kultur i społeczności.

W ramach projektu młodzi ludzie sami opracują szczegółowy program merytoryczny, zainicjują działania twórcze związane z realizacją krótkich form filmowych oraz opracują scenariusze i maksymalnie samodzielnie zrealizują filmy krótkometrażowe dotyczące wybranych przez nich zagadnień związanych z  wielokulturowością.

Młodzież zaplanuje także w ramach WAMA Film Festival wspólne dyskusje na temat takich zagadnień jak: emigracja, wyrównywanie szans, przyczyny konfliktów narodowościowych i problemy mniejszości kulturowych. Jednym z motywów przewodnich projektu będzie debata na temat specyfiki pokojowego funkcjonowania i koegzystencji różnych kultur i społeczności na Warmii i Mazurach.

Organizatorzy:

Instytut KOSMOPOLIS – Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska)
Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy)
Szitafilm Kft. (Węgry)
Cinemahall (Ukraina)

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+erasmus

[display-posts category=”posty-kinographe” content_class=”post-on-post” image_size=”medium_size_h” include_excerpt=”true”]