Jedna kartka może zmienić tak wiele! – zobacz spot przygotowany przez uczestników warsztatów

10.10.2018 Olsztyn . Grupa warsztatowa podczas pracy filmowej. WaMa Film Festival 2018 . Fot. Przemysław Skrzydło

Tysiące drzew znika z powierzchni Ziemi, aby zaspokoić nasze codzienne potrzeby: notatniki, gazety, opakowania… każdego dnia, nawet o tym nie myśląc, lekkomyślnie zużywamy papier. Jednak nadchodzi czas, gdy nad jedną, niepozorną kartką papieru należy zatrzymać się na chwilę i dobrze zastanowić. Jest jeden, być może najważniejszy, sposób jej wykorzystania.

Karta do głosowania. Tej jednej kartki nie można zmarnować. Ta jedna kartka może zmienić wszystko.

Nad problemem marnotrawienia papieru i marnowania głosu wyborczego debatowała grupa uczestników międzynarodowej wymiany młodzieży realizowanej w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+. W wyniku tygodniowej twórczej pracy młodzi ludzie z Polski, Litwy, Francji i Ukrainy samodzielnie przygotowali spot zachęcający do czynnego uczestnictwa w wyborach.

Powstała w ramach warsztatów zaskakująca reklama społeczna oddaje stanowisko młodego pokolenia, dotyczące funkcjonowania demokracji, problemu niskiej frekwencji na wyborach i lekceważenia wagi czynnego w nich udziału. Spot stworzony w międzynarodowym, różnorodnym gronie przemawia uniwersalnym językiem, trafiającym do szerokiego grona odbiorców.

 

Facebook:
YouTube:

***

Spot filmowy powstał w ramach projektu „AdVenture – Youth Adventure in Social Advertising”, realizowanego przez Instytut KOSMOPOLIS Fundację Nauki, Kultury i Edukacji przy wsparciu Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Film został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Produkcja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.