Dekady filmu polskiego na fotografiach

„Dekady filmu polskiego na fotografiach”

Wernisaż wystawy
„Dekady filmu polskiego na fotografiach”

Wystawa fotografii filmowej przedstawiającej aktorów, reżyserów, ujęcia z planów zdjęciowych. Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów Mariusza Królika, nauczyciela historii z Olsztyna, kolekcjonera, pasjonata kina.

W swojej kolekcji posiada kilka tysięcy zdjęć, fotosów, przedwojennych reklam filmowych, pocztówek, autografów. W jego zbiorach znajduje się również około cztery tysiące filmów DVD polskiej i światowej kinematografii oraz bogaty księgozbiór o szeroko pojętej tematyce filmowej.

Wiedzą i zbiorami, nie tylko filmowymi, ale też historycznymi, chętnie dzieli się z muzeami, innymi instytucjami kultury oraz młodzieżą.

KINO, HISTORIA i praca z MŁODZIEŻĄ to jego największe pasje życiowe.

Wystawa zorganizowana w ramach 6. WAMA Film Festival potrwa do 8 listopada 2019 roku.


Poniedziałek 7.10.2019 | 17.00

Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 39 (I piętro)