Przejdź do treści

7 października 2022 | 17:00

Konkurs Filmów Krótkich

WAMA Film Festival 2022

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Jaśliska, wieś na Podkarpaciu. Wróbel, mężczyzna w średnim wieku, zniszczył swoje relacje z żoną i dwunastoletnim synem, popadając
w pogłębiający się alkoholizm. Przyjazd ekipy filmowej, realizującej zdjęcia w małej miejscowości, i propozycja zagrania epizodu w filmie stają się dla mężczyzny szansą na wyjście z kryzysu i odzyskanie rodziny. Czy spotkanie z filmowcami odmieni jego dotychczasowe życie?


Jaśliska, a village in Subcarpathia. Wróbel, a middle-aged man, has destroyed his relationship with his wife and 12-year-old son, falling into deepening alcoholism. The arrival of a film crew, shooting in the small town, and an offer to play an episode in the film become a chance for the man to get out of the crisis and regain his family. Will the meeting with the filmmakers change his life?

WRÓBEL

SPARROW

Polska | Poland 2022
kolor | colour 25 min

reżyseria | directed by
Marcin Janos Krawczyk

scenariusz | written by
Jarosław Strzała

zdjęcia | director of photography
Andrzej Wojciechowski

muzyka | music by
Igor Przebindowski, Marcin Sady

montaż | edited by
Mirosław Kłopotowski

obsada | cast
Zuzanna Wierzbińska, Dariusz Toczek, Bartosz Obuchowicz, Robert Wrzosek

producenci | producers
Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński

produkcja | produced by
Studio Munka SFP

koprodukcja | co-produced by
Janos Film Production, TVN, Podkarpacki Fundusz Filmowy


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.