Przejdź do treści

6 października 2022 | 15:00

Konkurs Filmów Krótkich

WAMA Film Festival 2022

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Nagrane telefonem, zarejestrowane na taśmie VHS, sfilmowane kamerą cyfrową. Podpatrzone w intymnych sytuacjach. Reżyser pokazuje życie trzypokoleniowej rodziny w kontekście niepowodzeń miłosnych i problemów w budowaniu związków. Czy obiektyw okaże się narzędziem filmowej terapii lub zrozumienia rodzinnych historii?


These intimate situations were recorded with a phone, registered on a VHS tape or filmed using a digital camera. Jakub Ciosiński shows the life of a three-generational family in the context of love failures and problems with relationship building. Can a camera lens serve as a tool to provide film therapy or to understand family stories?

TEN OBRAZEK JEST BARDZO ŁADNY

IT’S A VERY PRETTY PICTURE

Polska | Poland 2021
kolor | colour 30 min

reżyseria | directed by
Jakub Ciosiński

scenariusz | written by
Jakub Ciosiński

zdjęcia | director of photography
Jakub Ciosiński

montaż | edited by
Jakub Ciosiński

producent | producer
Jakub Ciosiński


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.