Przejdź do treści

7 października 2022 | 17:00

Konkurs Filmów Krótkich

WAMA Film Festival 2022

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Czy to możliwe, by w miejscu, które z założenia ma być tymczasowe, czuć się jak w domu? To pytanie prowadzi bohaterów, takich jak Leila, do zakwestionowania sytuacji obozu dla uchodźców poprzez pragnienie stabilizacji w poczekalni zwanej Tempohome.


Is it possible to feel at home in a place which is meant to be temporary? This question leads the protagonists like Leila to question the refugee-camp situation by the desire of stability in a waiting room called Tempohome.

TEMPO HOME

TEMPO HOME

Polska | Poland 2022
kolor | colour 20 min

reżyseria | directed by
Kamil Bembnista

scenariusz | written by
Kamil Bembnista

zdjęcia | director of photography
Joanna Piechotta, Jasper Granderath

montaż | edited by
Filip Lisowski

produkcja | produced by
Studio Munka SFP

koprodukcja | co-produced by
No Drama Production, Coloroffon, Halo Productions


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.