Przejdź do treści

STAGNANT

  7 października 2022 | 15:00

  Konkurs Filmów Krótkich

  WAMA Film Festival 2022

  MULTIKINO
  ul. Tuwima 26, Olsztyn


  Twardy skinhead Adam ignoruje swoją niepełnosprawność, starając się dominować nad bliskimi. Decyzja opiekującego się bohaterem brata dotycząca zmiany pracy zmusza Adama do ponownego przeanalizowania swojej sytuacji i zmierzenia się z własnymi ograniczeniami.


  Tough skinhead Adam ignores his disability in an effort to dominate his loved ones. The decision of his caring brother to change jobs pushes Adam to reconsider his situation and face his own limitations.

  STAGNANT

  STAGNANT

  Polska | Poland 2021
  kolor | colour 18 min

  reżyseria | directed by
  Konrad Kultys

  scenariusz | written by
  Konrad Kultys

  zdjęcia | director of photography Mateusz Nowak

  montaż | edited by
  Michael Stoklosa

  obsada | cast
  Igor Kowalunas, Mateusz Czwartosz, Izabella Dudziak

  producent | producer
  Agata Golańska

  produkcja | produced by
  Szkoła Filmowa w Łodzi


  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
  – państwowego funduszu celowego.