Przejdź do treści

7 października 2022 | 15:00

Konkurs Filmów Krótkich

WAMA Film Festival 2022

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Twardy skinhead Adam ignoruje swoją niepełnosprawność, starając się dominować nad bliskimi. Decyzja opiekującego się bohaterem brata dotycząca zmiany pracy zmusza Adama do ponownego przeanalizowania swojej sytuacji i zmierzenia się z własnymi ograniczeniami.


Tough skinhead Adam ignores his disability in an effort to dominate his loved ones. The decision of his caring brother to change jobs pushes Adam to reconsider his situation and face his own limitations.

STAGNANT

STAGNANT

Polska | Poland 2021
kolor | colour 18 min

reżyseria | directed by
Konrad Kultys

scenariusz | written by
Konrad Kultys

zdjęcia | director of photography Mateusz Nowak

montaż | edited by
Michael Stoklosa

obsada | cast
Igor Kowalunas, Mateusz Czwartosz, Izabella Dudziak

producent | producer
Agata Golańska

produkcja | produced by
Szkoła Filmowa w Łodzi


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.