Polsko-Ukraińskie Warsztaty Krytyki Filmowej

Warsztaty stanowią kontynuację przedsięwzięcia, realizowanego podczas WAMA Film Festival od 2015 roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem FILMFORUM. Głównym tematem projektu będzie wspólne odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych Polski i Ukrainy. Nowatorskim narzędziem służącym realizacji celów projektu i jego główną osią tematyczną będzie trudna sztuka krytyki filmowej, analiza wybranych dokonań polskiego i ukraińskiego kina oraz samodzielne przygotowanie przez młodych ludzi video-recenzji lub video-esejów będących twórczą interpretacją dzieł filmowych, widzianą z perspektywy młodzieży.

Termin:
6-12 października 2019 r.
Uczestnicy:
Wiek: 16-19 lat
Doświadczenie: niewymagane

Organizator:
FILMFORUM
Partner:
CINEMAHALL INGO (Ukraina)

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019”.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Olsztyn.