Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe

Warsztaty stanowią kontynuację przedsięwzięcia, realizowanego podczas WAMA Film Festival od 2015 roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem FILMFORUM. Głównym tematem projektu będzie wspólne odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych Polski i Ukrainy. Zadaniem młodych ludzi będzie stworzenie w międzynarodowych grupach kilkuminutowych wypowiedzi filmowych, których tematem przewodnim będzie polsko-ukraiński dialog.

Organizator:
FILMFORUM
Partner:
CINEMAHALL INGO (Ukraina)

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2020”.

Projekt dofinansowano ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.