Przejdź do treści

4 października 2022 | 18:30

Uroczystość otwarcia

WAMA Film Festival 2022

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


W filmie będziemy towarzyszyć Adamowi Jędrzejowskiemu w studio w jego posiadłości w Ciechocinku podczas prób z zespołem Sunny Side. Do muzyków dołączą gwiazdy polskiego jazzu, m.in. Michał Urbaniak i Zbigniew Namysłowski. Spotkanie przyjaciół po latach będzie okazją do opowiedzenia nie tylko fascynującej historii bohatera, ale też polskiej szkoły jazzu. Film upamiętni także zmarłego na kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć wybitnego muzyka jazzowego i aranżera Wojciecha Karolaka.


In the film, we will accompany Adam Jędrzejowski in the studio at his property in Ciechocinek, during rehearsals with the Sunny Side band. The musicians will be joined by Polish jazz stars, including Michał Urbaniak and Zbigniew Namysłowski. Meeting friends after many years will be an opportunity to tell not only the protagonist’s fascinating story, but also a story of the Polish school of jazz. The film will also commemorate Wojciech Karolak, an outstanding jazz musician and arranger, who had died a few days before the shooting began.

JAZZ OUTSIDER

JAZZ OUTSIDER

Polska | Poland 2022
kolor | colour 55 min

reżyseria | directed by 
Janusz Majewski

scenariusz | written by 
Włodzimierz Kowalewski

zdjęcia | director of photography 
Arkadiusz Tomiak

montaż | edited by 
Mariusz Kuś

obsada | cast 
Sonia Bohosiewicz, Adam Jędrzejowski

producent | producer 
Włodzimierz Niderhaus

produkcja | produced by
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

MINIKONCERT MARY RUMI – DEPRESSED LADY

Otwarcie Festiwalu uświetni minikoncert „Depressed Lady” w składzie: Mary Rumi, Jacek Namysłowski i Konrad Zemler.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego.