Przejdź do treści

Otwarcie Festiwalu

  4 października 2022 | 18:30

  Uroczystość otwarcia

  WAMA Film Festival 2022

  MULTIKINO
  ul. Tuwima 26, Olsztyn


  W filmie będziemy towarzyszyć Adamowi Jędrzejowskiemu w studio w jego posiadłości w Ciechocinku podczas prób z zespołem Sunny Side. Do muzyków dołączą gwiazdy polskiego jazzu, m.in. Michał Urbaniak i Zbigniew Namysłowski. Spotkanie przyjaciół po latach będzie okazją do opowiedzenia nie tylko fascynującej historii bohatera, ale też polskiej szkoły jazzu. Film upamiętni także zmarłego na kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć wybitnego muzyka jazzowego i aranżera Wojciecha Karolaka.


  In the film, we will accompany Adam Jędrzejowski in the studio at his property in Ciechocinek, during rehearsals with the Sunny Side band. The musicians will be joined by Polish jazz stars, including Michał Urbaniak and Zbigniew Namysłowski. Meeting friends after many years will be an opportunity to tell not only the protagonist’s fascinating story, but also a story of the Polish school of jazz. The film will also commemorate Wojciech Karolak, an outstanding jazz musician and arranger, who had died a few days before the shooting began.

  JAZZ OUTSIDER

  JAZZ OUTSIDER

  Polska | Poland 2022
  kolor | colour 55 min

  reżyseria | directed by 
  Janusz Majewski

  scenariusz | written by 
  Włodzimierz Kowalewski

  zdjęcia | director of photography 
  Arkadiusz Tomiak

  montaż | edited by 
  Mariusz Kuś

  obsada | cast 
  Sonia Bohosiewicz, Adam Jędrzejowski

  producent | producer 
  Włodzimierz Niderhaus

  produkcja | produced by
  Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

  MINIKONCERT MARY RUMI – DEPRESSED LADY

  Otwarcie Festiwalu uświetni minikoncert „Depressed Lady” w składzie: Mary Rumi, Jacek Namysłowski i Konrad Zemler.


  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
  – państwowego funduszu celowego.