Przejdź do treści

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2023

  NABÓR FILMÓW DO KONKURSÓW

  Termin zgłoszeń mija 4 września 2023 r.

  Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu odbywa się w następujący sposób:

  • Należy dokładnie wypełnić znajdujący się poniżej Formularz Zgłoszenia Filmu.
  • Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza, wygenerowany plik PDF zostanie dostarczony na adres e-mail podany w Formularzu (wiadomość jest generowana automatycznie – jeśli nie pojawi się w skrzynce w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Na etapie naboru filmów do Konkursu nie jest wymagane złożenie jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.
  • W przypadku zakwalifikowania filmu do Konkursu, Zgłaszający musi wydrukować i podpisać Formularz Zgłoszenia Filmu oraz dostarczyć go w formie papierowej wraz z kopią emisyjną filmu na adres:
   Stowarzyszenie FILMFORUM
   ul. gen. Władysława Andersa 35
   00-159 Warszawa
   z dopiskiem: „WAMA Film Festival 2023”

  Informacje na temat wyników prac komisji będą opublikowane na stronie internetowej WAMA Film Festival do dnia 15 września 2023 r.

  REGULAMIN KONKURSÓW FILMOWYCH WAMA FILM FESTIVAL 2023

   FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU


   Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:

   taknie