NABÓR FILMÓW DO KONKURSÓW

Termin zgłoszeń mija 2 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu odbywa się w następujący sposób:

 • Należy dokładnie wypełnić znajdujący się poniżej Formularz Zgłoszenia Filmu.
 • Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza, wygenerowany plik PDF zostanie dostarczony na adres e-mail podany w Formularzu (wiadomość jest generowana automatycznie – jeśli nie pojawi się w skrzynce w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
 • Na etapie naboru filmów do Konkursu nie jest wymagane złożenie jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.
 • W przypadku zakwalifikowania filmu do Konkursu, Zgłaszający musi wydrukować i podpisać Formularz Zgłoszenia Filmu oraz dostarczyć go w formie papierowej wraz z kopią emisyjną filmu na adres:
  Stowarzyszenie FILMFORUM
  ul. gen. Władysława Andersa 35,
  00-159 Warszawa
  z dopiskiem: „WAMA Film Festival 2021”

Informacje na temat wyników prac komisji będą opublikowane na stronie internetowej WAMA Film Festival do dnia 2 września 2021 r.

REGULAMIN KONKURSÓW FILMOWYCH WAMA FILM FESTIVAL 2021

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU


  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:

  taknie