NABÓR FILMÓW DO KONKURSÓW

Termin zgłoszeń mija 14 września 2020 r.

Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu odbywa się w następujący sposób:

 • Należy dokładnie wypełnić znajdujący się poniżej Formularz Zgłoszenia Filmu.
 • Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza, w oknie przeglądarki wyświetli się wypełniony formularz w formacie PDF, który można zapisać na dysku komputera.
 • Wygenerowany plik PDF zostanie dostarczony także na adres e-mail podany w Formularzu (wiadomość jest generowana automatycznie – jeśli nie pojawi się w skrzynce w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
 • Na etapie naboru filmów do Konkursu nie jest wymagane złożenie jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.
 • W przypadku zakwalifikowania filmu do Konkursu, Zgłaszający musi wydrukować i podpisać Formularz Zgłoszenia Filmu oraz dostarczyć go w formie papierowej wraz z kopią emisyjną filmu na adres:
  Stowarzyszenie FILMFORUM
  ul. gen. Władysława Andersa 35,
  00-159 Warszawa
  z dopiskiem: „WAMA Film Festival 2020”

Informacje na temat wyników prac komisji będą opublikowane na stronie internetowej WAMA Film Festival do dnia 21 września 2020 r.

REGULAMIN KONKURSÓW FILMOWYCH WAMA FILM FESTIVAL 2020

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU
  WAMA FILM FESTIVAL 2020


  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:

  taknie