Nabór do konkursów 5. edycji WAMA Film Festival otwarty

14.10.2017 Olsztyn . Ceremonia finałowa WAMA Film Festival 2017. Fot. Przemysław Skrzydło / WingPress

Startuje nabór do dwóch sekcji konkursowych festiwalu – Międzynarodowego Konkursu Koprodukcji Filmowych oraz Konkursu Filmów Krótkich. Zgłoszenia można przesyłać do 10 września 2018 roku.

– Jak co roku szukamy filmów atrakcyjnych dla szerokiej widowni i oryginalnych artystycznie. Chcemy prezentować kino zaangażowane społecznie i skupione na najpoważniejszych problemach współczesnego świata ukazanych z perspektywy jednostki – mówi Marcin Kot Bastkowski, dyrektor festiwalu.

W ramach WAMA Film Festival tradycyjnie obradowały będą dwa składy jurorskie, złożone z twórców i krytyków filmowych. Pula nagród poszerzy się w tym roku o jedną znaczącą pozycję, która powinna zainteresować przede wszystkim filmowców stawiających pierwsze kroki w branży. Poza tradycyjnymi Grand Prix w obu konkursach po raz pierwszy przyznana zostanie nagroda specjalna za najlepszy debiut. Nagrodzie patronuje sponsor, który wspiera festiwal od pierwszej edycji – Michelin Polska.

– Pięć lat temu Michelin Polska postanowiło wesprzeć kiełkującą dopiero inicjatywę powołania WAMA Film Festival, tym samym pomogło zbudować fundamenty dzisiejszej mocnej marki imprezy – mówi Maciej Dominiak, producent festiwalu. – Wydaje się więc zupełnie naturalne, żeby olsztyńska firma patronowała nowej nagrodzie i w tej formule kontynuowała rolę mecenasa młodych talentów.

W Konkursie Filmów Krótkich swoją nagrodę przyzna również Jury Warmii i Mazur, które zastąpi funkcjonujące przez cztery lata Jury Mniejszości Kulturowych. Wręczone zostaną także nominacje do Nagród Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego. Z kolei w Międzynarodowym Konkursie Koprodukcji Filmowych, poza nagrodą główną, zostanie przyznana nagroda publiczności.

Więcej informacji:
1. Regulamin Konkursów Filmowych WAMA Film Festival 2018
2. Formularz zgłoszenia filmu

Wyniki selekcji pojawią się na stronie festiwalu do 17 września 2018 roku.

5. edycja WAMA Film Festival w Olsztynie odbędzie się między 9 a 13 października 2018 r.

***

WAMA Film Festival jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizację projektu współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Programy edukacji filmowej realizowane w ramach festiwalu współfinansują: Program Unii Europejskiej ERASMUS+, Program Dotacyjny NIEPODLEGŁA, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Partnerem festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Sponsorami imprezy są: Michelin Polska i Multimedia Polska.

Partnerem logistycznym festiwalu jest Auto-Idea Mercedes-Benz.

Oficjalny hotel festiwalowy to Warmiński Hotel & Conference.

Organizatorem imprezy jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, współorganizatorem Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, a producentem FILMFORUM.