Przejdź do treści

Konkurs Główny

Informacje o Konkursie Głównym

FILM SUBMISSION

    Submission deadline is 30 June 2024. Submitting a film to the Festival takes place in the following manner:

    FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU

      Termin zgłoszeń mija 30 czerwca 2024 r. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu odbywa się w następujący sposób: