Przejdź do treści

ZŁO NIE ISTNIEJE

  6 października 2020 | 20:30

  Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych

  WAMA Film Festival 2020

  PROJEKCJA III

  MULTIKINO
  ul. Tuwima 26, Olsztyn


  „Zło nie istnieje” ma strukturę nowelową i składa się z czterech opowieści. Bohaterów każdej z nich łączy tajemnica oraz dramatyczna decyzja, którą muszą podjąć. Wpłynie ona nie tylko na dalsze życie protagonistów, ale również mocno odbije się na otaczających ich ludziach. Mohammad Rasoulof wraca w tym filmie do motywów, które sprowadziły na niego gniew władzy, ograniczającej nie tylko artystyczną, ale i obywatelską wolność. Reżyser tworzy złożoną z cichych dramatów wstrząsającą opowieść, będącą zdecydowanym sprzeciwem wobec kar śmierci. Film nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie w 2020 roku.

  (na podstawie materiałów prasowych dystrybutora)

  “There Is No Evil” has a novella structure and consists of four stories. The protagonists of each of them are connected by a mystery and a dramatic decision they have to make. It will not only affect the protagonists’ further lives, but will also have a strong impact on the people around them. Mohammad Rasoulof returns in this film to the motives that have brought him the anger of the authorities, which have limited not only his artistic but also civic freedom. The director creates a shocking story consisting of silent dramas, which is a strong opposition to the death penalty. The film was awarded the Golden Bear at the Berlin festival in 2020.

  (based on the distributor’s press releases)

  ZŁO NIE ISTNIEJE

  There Is No Evil

  Iran, Niemcy, Czechy
  kolor, 151 min

  reżyseria | directed by
  Mohammad Rasoulof

  scenariusz | written by
  Mohammad Rasoulof

  zdjęcia | director of photography
  Ashkan Ashkani

  muzyka | music by
  Amir Molookpour

  montaż | edited by
  Mohammadreza Moueini, Meysam Muini

  obsada | cast
  Baran Rasoulof, Mohammad Seddighimehr, Zhila Shahi, Mahtab Servati, Mohammad Valizadegan

  produkcja | produced by
  Cosmopol Film, Europe Media Nest, Filminiran

  producent | producer
  Kaveh Farnam, Farzad Pak, Mohammad Rasoulof

  dystrybucja w Polsce | distribution in Poland
  Aurora Films


  Mohammad Rasoulof

  Urodził się w 1972 roku w Shiraz. Na dobre reżyserią filmową zainteresował się podczas studiów socjologicznych, realizując już wtedy pierwsze dokumentalne i krótkometrażowe próby. Za swoje kolejne filmy Rasoulof otrzymał prestiżowe nagrody na festiwalach w Cannes i Berlinie. Niezależnie od sporych międzynarodowych sukcesów, Rasoulof jest szykanowany przez irańskie władze. W 2017 roku został pozbawiony możliwości opuszczenia kraju. Oskarżono go o zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu i szerzenie propagandy przeciwko rządowi islamskiemu. Wisi nad nim wyrok pozbawienia wolności. „Zło nie istnieje” Rasoulof zrealizował w tajemnicy przed władzami.

  He was born in 1972 in Shiraz. He became interested in film directing during his sociological studies, already making his first documentary and short films. For his later films Rasoulof received prestigious awards at the festivals in Cannes and Berlin. Regardless of his considerable international successes, Rasoulof is being harassed by the Iranian authorities. In 2017 he was forbidden to leave the country. He was accused of threatening national security and spreading propaganda against the Islamic government. A prison sentence hangs over him. Rasoulof realized “There Is No Evil” in secret against the authorities.