Przejdź do treści

6 października 2020 | 20:30

Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych

WAMA Film Festival 2020

PROJEKCJA III

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


„Zło nie istnieje” ma strukturę nowelową i składa się z czterech opowieści. Bohaterów każdej z nich łączy tajemnica oraz dramatyczna decyzja, którą muszą podjąć. Wpłynie ona nie tylko na dalsze życie protagonistów, ale również mocno odbije się na otaczających ich ludziach. Mohammad Rasoulof wraca w tym filmie do motywów, które sprowadziły na niego gniew władzy, ograniczającej nie tylko artystyczną, ale i obywatelską wolność. Reżyser tworzy złożoną z cichych dramatów wstrząsającą opowieść, będącą zdecydowanym sprzeciwem wobec kar śmierci. Film nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie w 2020 roku.

(na podstawie materiałów prasowych dystrybutora)

“There Is No Evil” has a novella structure and consists of four stories. The protagonists of each of them are connected by a mystery and a dramatic decision they have to make. It will not only affect the protagonists’ further lives, but will also have a strong impact on the people around them. Mohammad Rasoulof returns in this film to the motives that have brought him the anger of the authorities, which have limited not only his artistic but also civic freedom. The director creates a shocking story consisting of silent dramas, which is a strong opposition to the death penalty. The film was awarded the Golden Bear at the Berlin festival in 2020.

(based on the distributor’s press releases)

ZŁO NIE ISTNIEJE

There Is No Evil

Iran, Niemcy, Czechy
kolor, 151 min

reżyseria | directed by
Mohammad Rasoulof

scenariusz | written by
Mohammad Rasoulof

zdjęcia | director of photography
Ashkan Ashkani

muzyka | music by
Amir Molookpour

montaż | edited by
Mohammadreza Moueini, Meysam Muini

obsada | cast
Baran Rasoulof, Mohammad Seddighimehr, Zhila Shahi, Mahtab Servati, Mohammad Valizadegan

produkcja | produced by
Cosmopol Film, Europe Media Nest, Filminiran

producent | producer
Kaveh Farnam, Farzad Pak, Mohammad Rasoulof

dystrybucja w Polsce | distribution in Poland
Aurora Films


Mohammad Rasoulof

Urodził się w 1972 roku w Shiraz. Na dobre reżyserią filmową zainteresował się podczas studiów socjologicznych, realizując już wtedy pierwsze dokumentalne i krótkometrażowe próby. Za swoje kolejne filmy Rasoulof otrzymał prestiżowe nagrody na festiwalach w Cannes i Berlinie. Niezależnie od sporych międzynarodowych sukcesów, Rasoulof jest szykanowany przez irańskie władze. W 2017 roku został pozbawiony możliwości opuszczenia kraju. Oskarżono go o zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu i szerzenie propagandy przeciwko rządowi islamskiemu. Wisi nad nim wyrok pozbawienia wolności. „Zło nie istnieje” Rasoulof zrealizował w tajemnicy przed władzami.

He was born in 1972 in Shiraz. He became interested in film directing during his sociological studies, already making his first documentary and short films. For his later films Rasoulof received prestigious awards at the festivals in Cannes and Berlin. Regardless of his considerable international successes, Rasoulof is being harassed by the Iranian authorities. In 2017 he was forbidden to leave the country. He was accused of threatening national security and spreading propaganda against the Islamic government. A prison sentence hangs over him. Rasoulof realized “There Is No Evil” in secret against the authorities.