Przejdź do treści

Zima

  6 października 2023 | 18:15

  MULTIKINO (ul. Tuwima 26, Olsztyn)

  Rośnie powoli jak sopel lodu, lecz pewnego dnia spada i rozbija się. Anka kocha koty. I Jezusa. W zimowej ciszy laguna zamarza, a niewypowiedziane pojawia się jak pęknięcie na lodzie. Mozaikowy portret małej wioski rybackiej, w której człowiek z człowiekiem, człowiek ze zwierzęciem, zwierzę ze zwierzęciem współzależą w delikatnej równowadze ciepłej, czułej troski i zimnego, emocjonalnego okrucieństwa. Niesamowita opowieść o samotności i społeczności w duchu realizmu magicznego.

  It grows slowly as an icicle, but one day it drops and crashes. Anka loves cats. And Jesus. In a winter silence the lagoon freezes and the unspoken resurfaces like crack on ice. Mosaic portrait of a small fisherman’s village where human to human, human to animal, animal to animal interdepend on a delicate balance of warm tender care and cold emotional cruelty. An eerie story of loneliness and community narrated with magical realism.

  Tomasz Popakul

  Absolwent filmu animowanego w Szkole Filmowej w Łodzi. Jego debiut Ziegenort był pokazywany i nagradzany na festiwalach na całym świecie, a późniejszy film Acid Rain przyniósł mu trzydzieści pięć nagród, nominację do prestiżowych Annie Awards oraz miejsce na oscarowej longliście.

  Graduated Lodz Film School in direction animation and special effects. His debut movie Ziegenort was shown at many festivals around the world. His another project, Acid Rain, gained 35 awards, was shown in around 90 festivals, got a prestigious nomination for Annie Awards, and was on the long Oscar list.

  Zima

  Zima

  Polska | Poland 2023
  kolor | colour 26 min

  reżyseria | directed by
  Tomasz Popakul

  scenariusz | written by
  Tomasz Popakul

  montaż | edited by 
  Tomasz Popakul

  producenci | producers 
  Marcin Podolec, Wiktoria Podolec

  produkcja | produced by
  Yellow Tapir Films

  Rezerwacja dotyczy całego pokazu,
  obejmującego 4 filmy krótkometrażowe.

  DO POBRANIA