Przejdź do treści

Zielony Ład czy zniszczona ziemia? Czy ambitna strategia Komisji Europejskiej zmieni gospodarkę Starego Kontynentu?

  Pokaz specjalny filmu dokumentalnego Rona Howarda „Odbudować Paradise” poprzedził  debatę ekspertów „Zielony ład czy zniszczona ziemia” w czwartkowy wieczór podczas 7. edycji  WAMA Film Festival. Zagrożenia klimatyczne, ingerencja człowieka w naturę, a przede  wszystkim szanse powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu i przejścia na czystą gospodarkę  o obiegu zamkniętym były tematami dyskusji nawiązującej do tegorocznego hasła  festiwalowego: ŚWIADOMOŚĆ. Współorganizatorem wydarzenia była Komisja Europejska.  

  Rozmówcy zgodzili się, że najważniejsza jest inicjatywa obywatelska. Kluczowe w zmianie  świadomości społecznej są małe przedsięwzięcia, które przyczynią się do zmiany codziennych  nawyków i upowszechniania postaw proekologicznych. Podkreślono także znaczenie edukacji nie  tylko wśród młodzieży, ale też kadry urzędniczej. Prof. Teresa Astramowicz-Leyk przypomniała,  że obserwując protesty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zainicjowała powołanie na Warmii  i Mazurach Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego. Start przedsięwzięcia opóźniła chwilowo  pandemia COVID-19. Uczestnicy debaty zgodzili się, że to samorządy powinny odgrywać istotną  rolę w polityce proekologicznej i w większym stopniu niż obecnie dysponować środkami  przeznaczonymi na ten cel. – Europejski Zielony Ład jest wielką i bardzo ambitną strategią  przebudowy gospodarki unijnej. Nie da się jednak go zrealizować bez zrozumienia i zaangażowania  ze strony najważniejszych przedstawicieli klasy politycznej. Kolejne sondaże jednoznacznie  pokazują, że to obywatele są bardziej świadomi jakim zagrożeniem są zmiany klimatyczne –  podkreśliła Izabela Zygmunt.  

  W dyskusji udział wzięli: prof. Teresa Astramowicz-Leyk, producentka filmowa Alex  Leszczyńska, prof. Zbigniew Szwejkowski, dr Spasimir Domaradzki oraz Izabela Zygmunt –  aktywistka organizacji CEE Bankwatch Network.  

  Europejski Zielony Ład to jedno z największych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Plan  Komisji Europejskiej zakłada powstrzymanie zmiany klimatu i degradacji środowiska oraz bardziej  efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym 

  Wszystkie wydarzenia WAMA Film Festival odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Podczas WAMA Film Festival obowiązywać będą wytyczne Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w  trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

  Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury
  i Edukacji w Olsztynie
  . Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

  Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  a głównym współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Festiwal współfinansują: Komisja Europejska oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

  Partnerami organizacyjnymi festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

  Partnerem logistycznym festiwalu jest Grupa JD Kulej Autoryzowany Dealer Marek Ford i KIA  w Olsztynie, a partnerem technologicznym BEIKS BiK Machulski

  Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Program Unii Europejskiej ERASMUS+, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

  Program wydarzeń branżowych w ramach cyklu „INTERFILMLAB 4.0” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.