FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  WOLONTARIAT
  w ramach 8. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie

  Uwaga! Termin zgłoszeń mija 26 września 2021 r.

  DANE OSOBOWE

  Imię: Nazwisko:

  Adres e-mail:
  /na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF formularza/

  Telefon:

  Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

  Adres zamieszkania:

  INFORMACJE

  Wykształcenie / miejsce pracy / miejsce nauki:

  Napisz kilka słów o sobie - czym się interesujesz? - jakie posiadasz doświadczenie w pracy społecznej (wolontariat, koła naukowe, itp.) lub zawodowej?
  limit znaków: 0/500

  Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem podczas WAMA Film Festival? Jakie są Twoje oczekiwania związane z wolontariatem na festiwalu?
  limit znaków: 0/500

  Poziom znajomości języków w skali od 1 do 5 (1-niski, 5-wysoki):
  angielski 12345
  polski 12345

  Określ w skali od 1 do 5 (1-najmniej, 5-najbardziej) jaki zakres działań podczas WAMA Film Festival odpowiadałby Ci najbardziej?
  biuro organizacyjne 12345
  obsługa techniczna warsztatów filmowych 12345
  biuro prasowe12345
  dokumentacja fotograficzna 12345
  obsługa projekcji filmowych 12345
  obsługa gości zagranicznych 12345

  W jakim terminie chcesz zaangażować się w działania?

  Opisz swoje umiejętności, które mogą być przydatne podczas festiwalu.
  limit znaków: 0/500

  Jakie są Twoje ograniczenia? (transportowe, zdrowotne, inne)
  limit znaków: 0/500


  Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i prezentację danych osobowych przez Organizatorów WAMA Film Festival dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w pracach zespołu wolontariuszy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Wolontariatu w ramach 8. WAMA Film Festival w Olsztynie."

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Instytut KOSMOPOLIS) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."

  taknie