Przejdź do treści

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  WOLONTARIAT
  w ramach 9. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie

  Uwaga! Termin zgłoszeń mija 26 września 2022 r.

  DANE OSOBOWE

  Imię:Nazwisko:

  Adres e-mail:
  /na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF formularza/

  Telefon:

  Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

  Miasto zamieszkania:

  INFORMACJE

  Wykształcenie / miejsce pracy / miejsce nauki:

  Napisz kilka słów o sobie - czym się interesujesz? - jakie posiadasz doświadczenie w pracy społecznej (wolontariat, koła naukowe, itp.) lub zawodowej?
  limit znaków: 0/500

  Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem podczas WAMA Film Festival? Jakie są Twoje oczekiwania związane z wolontariatem na festiwalu?
  limit znaków: 0/500

  Poziom znajomości języków w skali od 1 do 5 (1-niski, 5-wysoki):
  angielski
  polski

  Określ w skali od 1 do 5 (1-najmniej, 5-najbardziej) jaki zakres działań podczas WAMA Film Festival odpowiadałby Ci najbardziej?
  biuro organizacyjne
  obsługa techniczna warsztatów filmowych
  biuro prasowe
  dokumentacja fotograficzna

  W jakim terminie chcesz zaangażować się w działania?

  Opisz swoje umiejętności, które mogą być przydatne podczas festiwalu.
  limit znaków: 0/500

  Jakie są Twoje ograniczenia? (transportowe, zdrowotne, inne)
  limit znaków: 0/500


  Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i prezentację danych osobowych przez Organizatorów WAMA Film Festival dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w pracach zespołu wolontariuszy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Wolontariatu w ramach 9. WAMA Film Festival w Olsztynie."

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Instytut KOSMOPOLIS) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."