Przejdź do treści

Warsztaty dla montażystów filmowych w Olsztynie

  W październiku podczas 5. edycji WAMA Film Festival odbędą się warsztaty z montażu i postrodukcji filmowej. Uczestnicy będą pracować z materiałami dokumentalnymi zrealizowanymi na potrzeby filmu „To był lipiec 1945”, mówiącego o Obławie Augustowskiej. W rezultacie powstaną krótkie teasery, które będą miały premierę podczas uroczystej festiwalowej gali, a następnie posłużą do promocji filmu.

  Szkolenia odbędą się od 8 do 13 października  2018 roku i są przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 30 lat, które posiadają już podstawowe doświadczenie w montażu lub postprodukcji filmowej. Organizatorzy zapewniają opiekę doświadczonych filmowców, a także profesjonalne zaplecze techniczne. W ramach warsztatów budowane będą koncepcje narracyjne, tworzone pierwsze „układki” i kolejne wersje montażowe zrealizowanych materiałów. Na koniec krótkometrażowe formy dokumentalne zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału warsztatów.

  WAMA Film Festival od pierwszej edycji budowany jest na dwóch filarach: konkursach filmowych, w których pokazujemy najlepsze polskie i światowe kino, a także równie dla nas ważnej edukacji filmowej – mówi Marcin Kot Bastkowski, dyrektor festiwalu i montażysta (m.in. „Ogniem i mieczem”, reż. Jerzy Hoffman, „Something better to come”, reż. Hanna Polak, czy wchodzącego jesienią do kin obrazu „Jak pies z kotem”, reż. Janusz Kondratiuk). – Chodzi o to, by uczestnicy festiwalu mogli autentycznie doświadczyć świata filmu, zdobywając przy tym konkretne umiejętności. Bardzo się cieszę, że w tym roku mamy ofertę dla montażystów filmowych. Wszystkie osoby stawiające pierwsze kroki w tym zawodzie serdecznie zapraszam do Olsztyna.

  Udział w warsztatach w charakterze konsultantów i ekspertów zapowiedzieli już m.in. Jerzy Hoffman – opiekun artystyczny WAMA Film Festival w Olsztynie, Andrzej Fidyk – reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, a także Marcin Kot Bastkowski.

  Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z regulaminem i przesłanie organizatorom ankiety uczestnika do 17 września 2018 roku.

  Warsztaty są elementem szerszego programu filmowej edukacji historycznej „To był lipiec 1945”, realizowanego przez Stowarzyszenie FILMFORUM – producenta olsztyńskiego festiwalu. Ideą projektu jest zaangażowanie młodzieży w proces poznawania polskiej historii za pośrednictwem nowatorskich działań i form komunikacji. Efektem będzie przygotowanie przystępnych materiałów, które można łatwo udostępnić szerokiemu odbiorcy.

  Zasadniczym założeniem jest to, żeby edukacja nie była żmudnym zapoznawaniem się z wiedzą teoretyczną, ale żywym, aktywnym procesem, posiadającym silne odniesienia do otaczającej nas rzeczywistości – wyjaśnia Ada Bogdziewicz, dyrektor artystyczny FILMFORUM. – Praca z materiałami filmowymi – w szczególności dokumentalnymi, działa na wyobraźnię lepiej niż niejeden szkolny podręcznik.

  Projekt przybliży szerokiemu odbiorcy mało znaną, a zarazem największą w powojennej Polsce zbrodnię stalinowską z lipca 1945 roku. Są też jej inne nazwy: „Obława Lipcowa”, czy „Kolejny Katyń”. Wiemy dziś, że liczące około 45 tysięcy żołnierzy, regularne oddziały Armii Czerwonej oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, wspomaganych przez polskie UB, MO i 160 polskich żołnierzy I Praskiego Pułku Piechoty wkroczyły w lipcu 1945 roku na teren Puszczy Augustowskiej i przeprowadziły zakrojoną na dużą skalę akcję pacyfikacyjną. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób podejrzanych o działalność w podziemiu niepodległościowym, których uwięziono w kilkudziesięciu miejscach. Tylko część aresztowanych w Obławie powróciła do domów. Do dziś nie wiadomo, co stało się z dużą liczbą zaginionych. Byli to głównie Polacy, ale także Litwini i Białorusini – przed 1939 rokiem obywatele Polski. Liczba ofiar waha się od blisko 600 do prawie dwóch tysięcy osób. Badania na ten temat trwają.

  Więcej informacji o projekcie.

  ***

  Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM.

  Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
  w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Partnerzy: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

  Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa.