Przejdź do treści

W UKRAINIE

  5 października 2023 | 20:30

  MULTIKINO (ul. Tuwima 26, Olsztyn)

  W środku bezprecedensowej wojny u granic Unii Europejskiej, filmowcy Piotr Pawlus i Tomasz Wolski zapuszczają się w głąb zniszczonej przez bomby Ukrainy, aby uchwycić „nową normalność” jej mieszkańców.

  In the midst of an unprecedented war at the borders of the European Union, filmmakers Piotr Pawlus and Tomasz Wolski venture deep into bomb-ravaged Ukraine to capture the 'new normal’ of its people.

  TOMASZ WOLSKI

  Absolwent Szkoły Wajdy, doktor sztuki Łódzkiej Szkoły Filmowej, uczestnik Berlinale Talents i członek Europejskiej Akademii Filmowej. Reżyser, scenarzysta, montażysta i operator kilkunastu filmów nagradzanych na całym świecie. Jego ostatni pełnometrażowy dokument 1970 był pokazywany na ponad 50 międzynarodowych festiwalach na całym świecie i zdobył liczne nagrody, m.in. na Visions du Réel, Krakowskim Festiwalu Filmowym, Zagrebdox, Festival Film Dokumenter, Batumi International Art House Film Festival. Jest również montażystą kilku filmów.

  Graduate of the Wajda School, Doctor of Arts at the Lodz Film School, participant of Berlinale Talents and member of the European Film Academy. Director, scriptwriter, editor and cinematographer of more than a dozen internationally awarded films. His latest feature-length documentary '1970′ has been screened at over 50 international festivals around the world and has won numerous awards, including at Visions du Réel, Krakow Film Festival, Zagrebdox, Festival Film Dokumenter, Batumi International Art House Film Festival. He is also the editor of several films.

  PIOTR PAWLUS

  Absolwent Wydziału Operatorskiego i Fotografii w Szkole Filmowej Krzysztofa Kieślowskiego. Absolwent Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej i laureat nagrody tej szkoły za treatment do filmu fabularnego Marzyciel. Tworzy filmy dokumentalne, fabularne i reklamowe w Polsce i za granicą, nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych (m.in. Gdynia FF, Film and Music Festival Küstendorf, Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, Polska, 11 Go Short – Short IFF, Holandia).

  Graduate of the Department of Cinematography and Photography at the Krzysztof Kieślowski Film School. Graduate of the Krakow School of Screenwriting and winner of the school’s award for treatment for the feature film Dreamer. Creates documentaries, feature films and commercials in Poland and abroad, awarded at international film festivals (e.g. Gdynia FF, Film and Music Festival Küstendorf, Koszalin Film Debut Festival „Youth and Film”, Poland, 11 Go Short – Short IFF, the Netherlands).

  W UKRAINIE

  IN UKRAINE

  POLSKA | POLAND 2022
  kolor | colour 83 min

  reżyseria | directed by
  Piotr Pawlus, Tomasz Wolski

  scenariusz | written by
  Piotr Pawlus, Tomasz Wolski

  zdjęcia | director of photography
  Piotr Pawlus

  montaż | edited by 
  Tomasz Wolski

  produkcja | produced by
  Anna Gawlita, Kijora Film