Przejdź do treści

6 października 2021 | 20:25

Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych

WAMA Film Festival 2021

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Drobiazgowy zapis ostatnich dni z życia pary starych ludzi. On (w tej roli kultowy włoski twórca horrorów – Dario Argento) to emerytowany krytyk filmowy, który wierzy, że zdoła ukończyć pieczołowicie przygotowywaną książkę o filmach i snach. Ona (pamiętna z filmu „Mama i dziwka” Françoise Lebrun) jest byłą lekarką, cierpiącą z powodu nasilającej się demencji. Komentując sytuację swoich bohaterów Gaspar Noé, naczelny skandalista francuskiego kina, stwierdził, że „Nasze życie to krótka impreza, o której wszyscy wkrótce zapomną”. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. W „Vortexie” za tą ironiczną pozą kryje się głębokie współczucie wobec bohaterów, którzy znaleźli się w sytuacji skrajnej bezradności.

A detailed look at the last days in the lives of an old couple. The man (played by iconic Italian horror filmmaker Dario Argento) is a retired film critic who believes he can finish his painstakingly prepared book about films and dreams. The woman (Françoise Lebrun, remembered from „The Mother and the Whore”) is a former doctor suffering from worsening dementia. Commenting on the situation of his characters, Gaspar Noé, the chief scandalist of French cinema, said that „Our life is a short party that will soon be forgotten”. But let’s not be fooled by appearances. In „Vortex”, behind this ironic pose, there is a deep compassion for the characters who find themselves in a situation of extreme helplessness.

VORTEX

VORTEX

Francja, Belgia, Monako 2021
kolor, 135 min

reżyseria | directed by
Gaspar Noé

scenariusz | written by
Gaspar Noé

zdjęcia | director of photography
Benoît Debie

dźwięk | sound by
Ken Yasumoto

montaż | edited by
Denis Bedlow

obsada | cast
Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz

produkcja | produced by
Rectangle Productions, Wild Bunch Distribution, Les Cinémas de la Zone, KNM, Artémis Productions, SRAB Films, Les Films Velvet, Kallouche Cinéma

producent | producer
Edouard Weil, Vincent Maraval, Brahim Chioua

dystrybucja w Polsce | distribution in Poland:
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Urodził się w 1963 roku w Argentynie, ale od dzieciństwa mieszka w Paryżu. Studiował w École nationale supérieure Louis-Lumière. Już tam zabłysnął etiudami. Dzięki 40-minutowemu średniemu metrażowi „Carne” zdobył rozgłos. Jego kontynuacją stał się pełnometrażowy film „Sam przeciw wszystkim”. Twórczość reżysera cechuje skrajny naturalizm. Noé został kilkakrotnie nagrodzony w Cannes, jego prace doceniono też na innych prestiżowych imprezach.

Born in 1963 in Argentina, but has lived in Paris since childhood. He studied at the École nationale supérieure Louis-Lumière. It was already there that he began to shine with his etudes. His 40-minute medium-length film „Carne” made him famous. It was followed by the feature-length film „I Stand Alone”. The director’s work is characterized by extreme naturalism. Noé has been awarded several times at Cannes, his works have also been appreciated at other prestigious events.

Gaspar Noé