Przejdź do treści

VIEW – Video Essay Workshops

  VIEW – Video Essay Workshops

  międzynarodowy program edukacji filmowej młodzieży

  Międzynarodowa inicjatywa młodzieżowa skoncentrowana na wzajemnej wymianie doświadczeń i poznawaniu zagadnień dotyczących integracji i różnorodności społecznej współczesnej Europy za pośrednictwem sztuki filmowej. Genezą do stworzenia innowacyjnej koncepcji międzynarodowych warsztatów było przyjęcie założenia, że twórczą aktywnością w dziedzinie kinematografii jest nie tylko realizacja filmów, lecz także analiza i interpretacja dzieł filmowych, dzięki której poszczególne utwory zyskują pełnię swego oddziaływania w odbiorze społecznym.

  Celem warsztatów będzie analiza filmów poświęconych zagadnieniom wielokulturowości, prowadzona przez młodzież za pośrednictwem innowacyjnych narzędzi, takich jak: „video-esej” i „video-recenzja”. Założenia programowe warsztatów wpisują się w formułę edukacji pozaformalnej, wykorzystując film jako narzędzie swobodnego dialogu międzykulturowego i wzajemnej wymiany doświadczeń w gronie młodych ludzi pochodzących z różnych krajów. Film stanowi w projekcie skuteczną metodę upowszechniania wartości związanych z wielokulturowością, współpracą międzynarodową i pokojową koegzystencją różnych kultur i społeczności.

  Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

  Organizatorzy:

  Instytut KOSMOPOLIS – Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska)
  Association Les Arts du Spectacle (Francja)
  CinemaHall (Ukraina)
  Viesoji Istaiga MENO AVILYS (Litwa)