Przejdź do treści

6 października 2020 | 16:00

Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych

WAMA Film Festival 2020

PROJEKCJA I

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Oparta na faktach historia czeskiego zielarza Jana Mikoulaska. Debiutujący na tegorocznym Berlinale film Agnieszki Holland to znakomita, nieszablonowa i zmysłowa opowieść o mężczyźnie, który zapragnął okiełznać naturę. Twórczyni „Obywatela Jonesa” i „Pokotu” gromadzi tu najważniejsze wątki swojej twórczości: bierze na warsztat postać geniusza, obserwuje relacje człowieka z przyrodą, przygląda się wierze, która czyni cuda i po raz kolejny jest naszą przewodniczką po paradoksach XX wieku. A kreśląc zaskakującą love story, przypomina, jak łatwo miłość może zmienić się we własne przeciwieństwo.

(na podstawie materiałów prasowych dystrybutora)

A fact-based story of the Czech herbalist Jan Mikoulasek. Agnieszka Holland’s film debuting at this year’s Berlinale is an excellent, unconventional and sensual story about a man who wanted to control nature. The creator of “Mr. Jones” and “Spoor” combines the most important themes of her work here: she is creating a character of a genius, observing the relationship between man and nature, witnessing the faith that does wonders and once again being our guide through the paradoxes of the 20th century. And while drawing a surprising love story, she reminds how easily love can turn into its own opposite.

(based on the distributor’s press releases)

SZARLATAN

Charlatan

Czechy, Irlandia, Słowacja, Polska 2020
kolor, 118 min

reżyseria | directed by
Agnieszka Holland

scenariusz | written by
Marek Epstein

zdjęcia | director of photography
Martin Strba

muzyka | music by
Antoni Łazarkiewicz

montaż | edited by
Pavel Hrdlicka

obsada | cast
Ivan Trojan, Juraj Loj, Josef Trojan, Jaroslava Pokorná, Joachim Paul Assböck

produkcja | produced by
Furia Film, Madants

producent | producer
Sarka Cimbalova, Klaudia Śmieja

dystrybucja w Polsce | distribution in Poland
Gutek Film


Agnieszka Holland

Jedna z najwybitniejszych reżyserek i scenarzystek światowej kinematografii. Urodzona w 1948 r. w Warszawie, absolwentka praskiej szkoły filmowej FAMU. Po studiach pracowała jako asystent reżysera przy filmach Krzysztofa Zanussiego i Andrzeja Wajdy. Na koncie ma ponad 30 filmów i zdobytych za nie najważniejszych nagród, m.in. Złoty Glob („Europa, Europa”) oraz Srebrny Niedźwiedź (za „Pokot”). Nominowana do nagród BAFTA, Emmy, oraz trzykrotnie do Oscara (za „Gorzkie żniwa”, „Europa, Europa” i „W ciemności”). Obok realizacji filmów Agnieszka Holland zajmuje się również tłumaczeniem literatury czeskiej na język polski. Do jej największych osiągnięć w tej dziedzinie należy przekład „Nieznośnej lekkości bytu” Milana Kundery.

One of the most outstanding directors and screenwriters of the world cinema. Born in 1948 in Warsaw, graduated from FAMU film school in Prague. After graduation she worked as an assistant director on Krzysztof Zanussi and Andrzej Wajda’s films. She has made over 30 films and won the most important awards including the Golden Globe (for “Europa Europa”) and the Silver Bear (for “Spoor”). She has been nominated for BAFTA, Emmy, and three Oscar awards (for “Bitter Harvest”, “Europa Europa” and “In Darkness”). Apart from making films, Agnieszka Holland also translates Czech literature into Polish. One of her greatest achievements in this field is the translation of “The Unbearable Lightness of Being” by Milan Kundera.