Przejdź do treści

Warsztaty Filmowe im. Krystiana Dulewicza

  Warsztaty stanowią kontynuację przedsięwzięcia, realizowanego podczas WAMA Film Festival od 2015 roku przez Stowarzyszenie FILMFORUM oraz ukraińską organizację CINEMAHALL.

  W trakcie wydarzenia uczestnicy z Polski i Ukrainy, działając pod opieką specjalistów, będą tworzyć krótkie, nowoczesne formy filmowe skupione wokół tematyki wielokulturowości, relacji sąsiedzkich oraz narodowych tradycji i obyczajów. Głównym tematem projektu będzie wspólne odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych Polski i Ukrainy.

  Zadaniem młodych ludzi będzie stworzenie w międzynarodowych grupach kilkuminutowych wypowiedzi filmowych, których tematem przewodnim będzie dialog polsko-ukraiński.

  Patronem warsztatów jest zmarły 19 grudnia 2021 roku Krystian Dulewicz, pełen nieustającej pasji opiekun artystyczny i współtwórca Polsko-Ukraińskich Warsztatów Filmowych w Olsztynie. Krystian pozostanie nieodłącznym filarem wszystkich działań edukacyjnych realizowanych w ramach WAMA Film Festival, ich inspiratorem i motywatorem. Naszym obowiązkiem jest podtrzymanie pamięci o Nim. To ona sprawia, że ci, którzy odeszli, są wciąż obecni w naszym życiu.

  Organizator:

  Stowarzyszenie FILMFORUM (Polska)

  Współorganizator:

  CinemaHall (Ukraina)

  Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023”