Przejdź do treści

8 października 2021 | 20:40

Konkurs Filmów Krótkich
WAMA Film Festival 2021

PROJEKCJA III

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Zamknięte w mieszkaniu, wraz z rozkładającym się ciałem właścicielki, zwierzęta próbują przetrwać. W tej trudnej sytuacji jeden z psów odkrywa, że miłość do właścicielki jest mocniejsza niż zwierzęcy instynkt.

Locked in an apartment, along with a decaying body of their owner, the pets try to survive. In this difficult situation, one of the dogs discovers that love for its owner is stronger than animal instinct.

PSIE POLE

DOG’S FIELD

Polska, 2020
11 min

reżyseria | directed by
Michalina Musialik

scenariusz | written by
Michalina Musialik

zdjęcia | director of photography
Michalina Musialik

obsada | cast –

montaż | edited by
Michalina Musialik

produkcja | produced by
Fumi Studio

Animatorka, reżyserka filmów animowanych. Urodziła się na Śląsku, uczęszczała do Zespołu Sztuk Plastycznych w Katowicach. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Współpracowała ze studiami filmów animowanych takich jak Yellow Tapir Films, Animapol, Fumi Studio czy Letko. Pracowała w Muzeum Kinematografii w Łodzi na stanowisku edukatora, prowadziła tam warsztaty z animacji dla dzieci oraz lekcje muzealne z zakresu historii filmu.  

Animator, director of animated films. She was born in Silesia and attended the School of Fine Arts in Katowice. She graduated from the PWSFTviT in Lodz. She collaborated with animation film studios such as Yellow Tapir Films, Animapol, Fumi Studio and Letko. She worked as an educator in the Museum of Cinematography in Lodz, where she conducted animation workshops for children and museum lessons on the history of film.

Michalina Musialik