Przejdź do treści

PSIE POLE

  8 października 2021 | 20:40

  Konkurs Filmów Krótkich
  WAMA Film Festival 2021

  PROJEKCJA III

  MULTIKINO
  ul. Tuwima 26, Olsztyn


  Zamknięte w mieszkaniu, wraz z rozkładającym się ciałem właścicielki, zwierzęta próbują przetrwać. W tej trudnej sytuacji jeden z psów odkrywa, że miłość do właścicielki jest mocniejsza niż zwierzęcy instynkt.

  Locked in an apartment, along with a decaying body of their owner, the pets try to survive. In this difficult situation, one of the dogs discovers that love for its owner is stronger than animal instinct.

  PSIE POLE

  DOG’S FIELD

  Polska, 2020
  11 min

  reżyseria | directed by
  Michalina Musialik

  scenariusz | written by
  Michalina Musialik

  zdjęcia | director of photography
  Michalina Musialik

  obsada | cast –

  montaż | edited by
  Michalina Musialik

  produkcja | produced by
  Fumi Studio

  Animatorka, reżyserka filmów animowanych. Urodziła się na Śląsku, uczęszczała do Zespołu Sztuk Plastycznych w Katowicach. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Współpracowała ze studiami filmów animowanych takich jak Yellow Tapir Films, Animapol, Fumi Studio czy Letko. Pracowała w Muzeum Kinematografii w Łodzi na stanowisku edukatora, prowadziła tam warsztaty z animacji dla dzieci oraz lekcje muzealne z zakresu historii filmu.  

  Animator, director of animated films. She was born in Silesia and attended the School of Fine Arts in Katowice. She graduated from the PWSFTviT in Lodz. She collaborated with animation film studios such as Yellow Tapir Films, Animapol, Fumi Studio and Letko. She worked as an educator in the Museum of Cinematography in Lodz, where she conducted animation workshops for children and museum lessons on the history of film.

  Michalina Musialik