Przejdź do treści

Projekt INTERFILMLAB 3.0 podczas WAMA Film Festival w Olsztynie

  Najlepsi specjaliści z branży filmowej, pięć otwartych wykładów o różnych aspektach dystrybucji filmowej na rynku VoD dla młodych profesjonalistów, szkolenia i konsultacja, a wszystko w wyjątkowej przestrzeni Salonu Wystawowego Państwowego Liceum Plastycznego oraz Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie. Przed nami kolejna odsłona projektu INTERFILMLAB 3.0 na WAMA FILM Festival.

  Organizatorzy festiwalu do współpracy zaprosili doświadczonych wykładowców z zakresu rynku filmowego. Podczas otwartych warsztatów przedstawią oni najbardziej istotne aspekty dystrybucji filmów na dynamicznie rozwijającym się rynku VoD. Urozmaicona tematyka spotkań umożliwi osobom zajmującym się produkcją, dystrybucją i promocją filmów poszerzyć swoją wiedzę na temat tej nowoczesnej formy rozpowszechniania utworów audiowizualnych.

  Podczas 6. edycji WAMA Film Festiwal odbędą się następujące wykłady otwarte w ramach projektu INTERFILMLAB 3.0:

  • Prawo autorskie a międzynarodowa współpraca w zakresie dystrybucji utworów audiowizualnych na rynku VoD (Fundacja LEGALNA KULTURA).
  • Powiązania rynku VoD z tradycyjną dystrybucją kinową i strategie budowania zysków
   z internetowych platform dystrybucyjnych (Izabela Kiszka-Hoflik, IKH Pictures Promotion).
  • Pozycjonowanie filmu na rynku VoD oraz możliwości zapewnienia danemu tytułowi właściwej ekspozycji w kanałach internetowych (dr Krzysztof Michałowski, członek zarządu FILMWEB).
  • Międzynarodowy wymiar rynku VoD i możliwości dotarcia do platform zagranicznych bądź platform o zasięgu globalnym (Kamil Przełęcki, producent i wykładowca akademicki).
  • Przygotowanie tzw. paczki promocyjnej filmu oraz skuteczne profesjonalne praktyki umożliwiające funkcjonowanie w środowisku dystrybucji internetowej (dr hab. Marcin Adamczak, dystrybutor i wykładowca akademicki).

  – Cieszę się, że nasze zaproszenie przyjęli tak doświadczeni specjaliści, którzy posiadają unikatową wiedzę dotyczącą dystrybucji filmowej na rozwijającym się rynku VoD. Dla młodych profesjonalistów, którzy będą licznie obecni na festiwalu, to znakomita okazja do zdobycia know-how przydatnego w ich dalszej karierze  wyjaśnia Maciej Dominiak.

  *****

  Trzecia odsłona INTERFILMLAB, ogólnopolskiego projektu wspierającego rozwój polskiej kinematografii, ma formę laboratorium innowacji w dziedzinie dystrybucji filmowej na rynkach europejskich. Osią tematyczną szkoleń i warsztatów jest dystrybucja utworów audiowizualnych w sieci Internet oraz analiza szans i możliwości polskiego kina w kontekście intensywnego rozwoju tej formy rozpowszechniania produkcji filmowej. INTERFILMLAB 3.0 będzie kontynuowany już w listopadzie podczas CINEMAFORUM – 18. Międzynarodowego Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych w Warszawie.

  Projekt INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Międzynarodowe działania edukacyjne wspiera Program Unii Europejskiej ERASMUS+. Organizatorem projektu jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji.