Przejdź do treści

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Reportażu Filmowego

  Warsztaty stanowią kontynuację przedsięwzięcia, realizowanego podczas WAMA Film Festival od 2015 roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem FILMFORUM. Poprzednie edycje projektu udowodniły, że inicjatywa zakorzeniła się już w regionie i jest niezwykle ważna dla olsztyńskiej społeczności, środowiska regionalnych animatorów kultury i młodzieży licealnej oraz budzi ogromne zainteresowanie wśród odbiorców z Polski i Ukrainy. Najważniejszym elementem projektu będzie praktyczna praca z młodzieżą nad realizacją krótkich form filmowych.

  Motywem przewodnim warsztatów będzie reportaż filmowy – uczestnicy zrealizują autorskie wypowiedzi filmowe o tematyce społecznej, kulturowej i historycznej. Punktem wyjścia do działań artystycznych będzie szereg dyskusji dotyczących kulturotwórczej roli utworów audiowizualnych i innych tekstów kultury oraz badanie ich wpływu na umacnianie lub zmianę postaw społecznych. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję pozyskać cenną wiedzę dotyczącą analizy utworu filmowego i specyfiki gatunku, jakim jest reportaż filmowy oraz zdobyć umiejętność technicznego przygotowania i posługiwania się tego typu narzędziem audiowizualnym w realizacji własnych wypowiedzi.

  W trakcie projektu młodzież weźmie udział w spotkaniach i wizytach studyjnych, podczas których poruszane będą zagadnienia związane ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych i narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności polskiej i ukraińskiej zamieszkującej Warmię i Mazury. Punktem wyjścia do zadań realizowanych przez młodzież będzie analiza polskich i ukraińskich filmów dotyczących aktualnych problemów społecznych, a także spotkania i dyskusje z lokalnymi aktywistami oraz przedstawicielami świata filmowego. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom odkrywanie nowych kultur, poznawanie dorobku kultury polskiej i ukraińskiej oraz zwyczajów i stylów życia polsko-ukraińskiej społeczności zamieszkującej Warmię i Mazury.

  Młodzi ludzie z Polski i Ukrainy wezmą udział w cyklu spotkań warsztatowych z profesjonalistami z branży filmowej, a następnie zrealizują krótkie materiały filmowe.

  Celem Warsztatów jest:

  • prezentacja wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy poprzez ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych;
  • wspieranie rozwoju twórczości filmowej;
  • popularyzacja edukacji filmowej jako metody upowszechniania kultury wśród młodzieży;
  • stworzenie młodzieży z Polski i Ukrainy możliwości do nawiązania wzajemnych kontaktów oraz poznania kultur swoich krajów;
  • zapoznanie młodzieży z kulturą i historią lokalną województwa warmińsko-mazurskiego, jako regionu znajdującego się na styku wielu narodowości;
  • upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej.

  Warsztaty przeznaczone są dla uczestników z Polski i Ukrainy w wieku od 16 do 19 lat.

  Organizator:
  Stowarzyszenie FILMFORUM
  Współorganizator:
  CINEMAHALL INGO