Przejdź do treści

Zapraszamy młodzież w wieku 16-19 lat do udziału w Polsko-Ukraińskich Warsztatach Filmowych, które odbędą się w dniach 8-14 października 2017 r. w Olsztynie.

Zgłoszenie udziału w Warsztatach odbywa się w następujący sposób:

  1. Należy dokładnie wypełnić znajdujący się poniżej Formularz Zgłoszeniowy.

  2. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego, w oknie przeglądarki wyświetli się wypełniony formularz w pliku PDF, który można zapisać na dysku komputera.

  3. Plik PDF zostanie dostarczony także na adres e-mail podany w formularzu (wiadomość jest generowana automatycznie – jeśli nie pojawi się w skrzynce w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).

  4. Uczestnik musi wydrukować i podpisać Formularz Zgłoszeniowy oraz dostarczyć go Organizatorowi w formie papierowej najpóźniej do dnia 18 września 2017 (obowiązuje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie FILMFORUM
Mińska 25 – bud. 104, lok. 503
03-808 Warszawa, POLSKA

Informacje na temat wyników kwalifikacji można uzyskać telefonicznie po 30 września 2017 r.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.