Przejdź do treści

8 października 2021 | 20:40

Konkurs Filmów Krótkich
WAMA Film Festival 2021

PROJEKCJA III

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


Dokument animowany w formie dziennika z podróży. Dziewczyna po raz pierwszy jedzie do Izraela, będąc jednocześnie zakochaną w Pakistańczyku. Jej uproszczona wizja świata i chęć opowiedzenia się za jedną ze stron konfliktu zostaje skonfrontowana z realiami życia na pograniczu Sderot i Strefy Gazy.

An animated documentary in a form of a travel diary. A girl travels to Israel for the first time while being in love with a Pakistani man. Her simplistic vision of the world and her desire to stand up for one side of the conflict is confronted with the reality of life on the border of Sderot and the Gaza Strip.

PEWNEGO RAZU W IZRAELU

ONCE UPON A TIME IN ISRAEL

Polska, 2021
10 min

reżyseria | directed by
Weronika Szyma

scenariusz | written by
Weronika Szyma

zdjęcia | director of photography
Weronika Szyma

obsada | cast –

montaż | edited by
Aleksandra Rosset

produkcja | produced by
Szkoła Filmowa w Łodzi

Urodzona w 1996 r. w Warszawie, studentka Szkoły Filmowej w Łodzi na Wydziale Animacji. Zajmuje się animacją analogową, muzyką oraz DJingiem; w obszarze jej zainteresowań twórczych pojawiają się tematy cielesności, międzykulturowości i lingwistyki.

Born in 1996 in Warsaw, she is a student at the Animation Department of the Lodz Film School. She deals with analogue animation, music and DJing; her creative interests include the themes of body, interculturalism and linguistics.

Weronika Szyma