Przejdź do treści

5 października 2021 | 18:10

Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych

WAMA Film Festival 2021

MULTIKINO
ul. Tuwima 26, Olsztyn


„Oto my” to historia jednoczesnego dorastania ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmieni ich życie. Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać w specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy? Aharon uważa, że nie, ale może w rzeczywistości sam nie dorósł do rozstania… W drodze do placówki ojciec podejmuje decyzję o wspólnej ucieczce.

„Here We Are” is a story of simultaneous growing up of a father and his autistic son and a journey that will change their lives. Aharon devotedly raises his son, Uri. There are only two of them, immersed in their own daily routine, so different from the world as we know it. When Uri becomes a formal adult, he is to move into a specialized nursing home. Is he ready for that? Aharon thinks not, but maybe he hasn’t really grown up to bear the separation himself… On the way to the nursing home, the father decides to run away together.

OTO MY

HERE WE ARE

Izrael, Włochy 2020
kolor, 94 min

reżyseria | directed by
Nir Bergman

scenariusz | written by
Dana Idisis

zdjęcia | director of photography
Shai Goldman

muzyka | music by
Matteo Curallo

montaż | edited by
Ayala Bengad

obsada | cast
Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman

produkcja | produced by
Spiro Films

producent | producer
Jonathan Doweck, Eitan Mansuri, Marica Stocchi

dystrybucja w Polsce | distribution in Poland:
Best Film

Urodzony w 1969 roku w Hajfie. Gdy miał 14 lat, przeniósł się – wraz z rodziną – do kolonii artystów Ein Hod. Jako licealista rozwinął w sobie pasję do fotografii artystycznej. Po ukończeniu szkoły średniej studiował bibliotekoznawstwo, uczestniczył także w warsztatach aktorskich i rozwijał w sobie pasję związaną ze światem filmu. Od 1997 roku kręcił filmy krótkometrażowe, a w 2002 roku zrealizował swój pełnometrażowy debiut – „Złamane skrzydła”, które miały swoją światową premiere na festiwalu w Berlinie.

Born in 1969 in Haifa. When he was fourteen, he moved with his family to the Ein Hod artists’ colony. As a high school student, he developed a passion for art photography. After graduating from high school, he studied library science, participated in acting workshops and developed a passion for the world of film. Since 1997 he has been making short films and in 2002 he made his feature-length debut „Broken Wings” which had its world premiere at the Berlin Film Festival.

Nir Bergman