Przejdź do treści

Nowa odsłona Nagród im. Jana Machulskiego

  Stowarzyszenie FILMFORUM wprowadziło kilka ważnych zmian w funkcjonowaniu Nagród im. Jana Machulskiego. Kończy się pewien rozdział w historii przedsięwzięcia – przez 15 lat wyróżnienia trafiały do twórców niezależnych. Od tego roku Nagrody są dedykowane twórcom filmów krótkometrażowych, a więc nominowane do Nagród mogą być filmy o maksymalnym czasie emisyjnym do 40 minut.

  Dotychczasową „Offową Akademię Filmową” zastąpi Kapituła Nagród im. Jana Machulskiego. Do udziału w Kapitule będą tradycyjnie zapraszani uznani przedstawiciele środowiska filmowego i mediów branżowych, ale swoich reprezentantów do Kapituły będą mogły wydelegować również festiwale przyznające nominacje. Do Kapituły będą także zapraszani laureaci poprzednich edycji Nagród im Jana Machulskiego i osoby reprezentujące organizacje branżowe, a nowy regulamin daje organizatorom możliwość powołania Komitetu Honorowego Nagród im. Jana Machulskiego, składającego się z przedstawicieli instytucji, firm i organizacji branżowych zaangażowanych lub wspierających ich przyznawanie.

  Kolejną istotną zmianą jest nowa formuła najważniejszej Nagrody – wręczanej w kategorii „Najlepszy Film” (przyznawanej tradycyjnie filmowi wybranemu spośród wszystkich filmów nominowanych). Od 2020 r. Nagroda w tej kategorii będzie wręczana zarówno reżyserowi, jak i producentowi nagrodzonego filmu.

  Także skład Komitetu Organizacyjnego Nagród został w tym roku znacząco poszerzony o przedstawicieli wszystkich festiwali przyznających nominacje. Celem organizatorów jest jeszcze większe niż dotychczas zaangażowanie organizatorów festiwali partnerskich w proces przyznawania Nagród i wzajemnej współpracy w zakresie promocji polskiego kina krótkometrażowego.

  Nowym kuratorem Nagród została Marta Karnkowska, która współtworzyła całą inicjatywę, jeszcze wspólnie z samym Janem Machulskim.

  W skład poszerzonego Komitetu Organizacyjnego Nagród wejdą:

  • Marek Oleksy – Koordynator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM-ZBLIŻENIA,
  • Piotr Kardas – Koordynator Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA,
  • Tomasz Żółtowski – Dyrektor Artystyczny Gdańsk DocFilm Festival,
  • Karolina Adamczyk – Dyrektor Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO,
  • Konrad Paszkowski – Dyrektor Solanin Film Festiwal,
  • Marcin Kot Bastkowski – Dyrektor WAMA Film Festival,
  • Piotr Wiśniewski – Dyrektor Festiwalu Filmowego OFFELIADA,
  • Błażej Hrapkowicz – Dyrektor CINEMAFORUM – Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych,
  • Maciej Dominiak – Dyrektor Stowarzyszenia FILMFORUM,
  • Marta Karnkowska – Kurator Nagród im. Jana Machulskiego,
  • Dorota Kozłowska-Woźniak – Koordynator Organizacyjny Nagród im. Jana Machulskiego,
  • Piotr Simon – Członek Komitetu Organizacyjnego ds. Logistycznych,
  • Marceli Zielnik – Członek Komitetu Organizacyjnego ds. Technicznych,
  • Simone Lipińska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego.

  Ogromnie cieszy wsparcie, jakiego w tegorocznej edycji Nagród udzielili już: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM. Patronat nad Nagrodami objęła KIPA – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych.

  ***

  Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerzy: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM. Patronat honorowy: KIPA – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych. Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM.

  Festiwale partnerskie: Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM-ZBLIŻENIA, Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA, Gdańsk DocFilm Festival, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO, Solanin Film Festiwal, WAMA Film Festival, Festiwal Filmowy OFFELIADA, CINEMAFORUM – Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych.