New Film Tools in Youth Work

Międzynarodowe warsztaty dla edukatorów i animatorów

erasmus

Film w sposób wyjątkowy sprawdza się jako narzędzie edukacyjne, dając bezpieczną i przyjazną atmosferę, łatwość zrozumienia, lekkość przyswajania tematów, różnorodność, pobudzając naturalną ciekawość. Jednocześnie jest nośnikiem informacji o świecie, muzyce, literaturze, kulturach i tradycjach. Pozwala też przez osobisty czynny udział w tworzeniu, rozwijać talenty, kreatywność, twórcze myślenie czy umiejętności manualne. Praca ze współczesną młodzieżą wymaga użycia nietypowych i nowoczesnych środków i narzędzi, tak aby zachęcała i motywowała do działań, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Osoby pracujące z młodzieżą potrzebują zatem gotowych narzędzi, środków, programów i pomysłów aby jak najefektywniej móc wykorzystać ten nowoczesny środek w swojej pracy edukacyjnej.

W ramach 3. edycji WAMA Film Festival odbędą się profesjonalne warsztaty dla edukatorów i animatorów kultury przygotowane w międzynarodowej współpracy polsko-włosko-węgierskiej przez doświadczone organizacje działające w sferze kultury i edukacji. Celem warsztatów będzie wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania i upowszechniania filmu jako innowacyjnego narzędzia pracy z młodzieżą. Zadaniem warsztatów jest wsparcie edukatorów i animatorów w ich działaniach na rzecz edukacji pozaformalnej młodzieży.

Główną osią warsztatów będą dwie debaty zaplanowane w dniach 12 i 14 października 2016 r.
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (ul. 1 Maja 5, Olsztyn, sala 109).

Organizatorzy:

FILMFORUM
Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Współorganizatorzy:

Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy)
Szitafilm Kft. (Węgry)

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.


Środa, 12 października 2016 r.

12:00 – 15:00

NEW FILM TOOLS IN YOUTH WORK
międzynarodowe warsztaty dla edukatorów
i animatorów edukacji pozaformalnej w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+
OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY

prowadzenie:

dr EWA FRĄCZEK – Filmforum (Polska)
MICHELE SITA – Szitafilm Kft. (Węgry)
AGNES LUDMANN – Szitafilm Kft. (Węgry)
DIANA LAZDANE – Filmforum (Polska)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna (ul. 1 Maja 5, Olsztyn)

Piątek, 14 października 2016 r.

12:00 – 15:00

NEW FILM TOOLS IN YOUTH WORK
międzynarodowe warsztaty dla edukatorów
i animatorów edukacji pozaformalnej w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+
OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY
PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

prowadzenie:

dr EWA FRĄCZEK – Filmforum (Polska)
LAURA ABBALEO – Laboratorio dei Sogni (Włochy)
FERNANDO BARBIERI – Laboratorio dei Sogni (Włochy)
AGNIESZKA MAZIŃSKA – Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (Polska)
TOMASZ MOSKAL – Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej (Polska)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna (ul. 1 Maja 5, Olsztyn)

erasmus_konferencja_logo