Przejdź do treści

Międzynarodowe warsztaty filmowe dla młodzieży

    WAMA Film Festival to nie tylko seanse filmowe, to również edukacja. W Olsztynie gościmy młodzież z Europy, która pod okiem profesjonalistów uczy się pracy z materiałem filmowym. Międzynarodowe spotkania sprzyjają integracji i refleksjom nad wielokulturowością i tożsamością. Efekty pracy młodych filmowców zobaczymy pod koniec festiwalu.