Konkurs Główny 2019

Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych 2019

Osiem pełnometrażowych, bardzo zróżnicowanych filmów fabularnych powstałych w systemie koprodukcji międzynarodowej i skupionych na szczególnie istotnych problemach współczesności. Jakość artystyczna tych filmów wynika ze współpracy twórców i instytucji filmowych z wielu krajów. Międzynarodowe koprodukcje filmowe swoimi tematami wpisują się jednoznacznie w misję WAMA Film Festival, której hasłem przewodnim jest wielokulturowość.