Przejdź do treści

Konkurs Główny 2019

    Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych 2019

    Osiem pełnometrażowych, bardzo zróżnicowanych filmów fabularnych powstałych w systemie koprodukcji międzynarodowej i skupionych na szczególnie istotnych problemach współczesności. Jakość artystyczna tych filmów wynika ze współpracy twórców i instytucji filmowych z wielu krajów. Międzynarodowe koprodukcje filmowe swoimi tematami wpisują się jednoznacznie w misję WAMA Film Festival, której hasłem przewodnim jest wielokulturowość.

    [display-posts category=”konkurs-glowny-2019″ content_class=”post-on-post” image_size=”medium_size_h” include_excerpt=”true” posts_per_page=”20″]