Przejdź do treści

Jury Mniejszości Kulturowych 2016

  Skład Jury Mniejszości Kulturowych 2016

  m_str_selim_chazbijewicz
  Selim Chazbijewicz

  prof. Selim CHAZBIJEWICZ – politolog, pisarz, publicysta i nauczyciel akademicki, działacz społeczności tatarskiej (Przewodniczący Jury)

  Urodzony w 1955 r. w Gdańsku. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim w 1980 r. W roku 2002 uzyskał habilitację z nauk politycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 r. przewodniczący Rady Programowej TVP 3 w Olsztynie. Redaktor naczelny „Rocznika Tatarów Polskich (1993- 2007 i od 2014 r.), członek rady naukowej półrocznika „Nowy Prometeusz” wydawanego przez Studium Europy Wschodniej UW. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współtwórca i organizator Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  m_str_joanna_mieszczynska
  Joanna Mieszczyńska

  Joanna MIESZCZYŃSKA – Ambasador Muzeum POLIN w Województwie Warmińsko – Mazurskim

  Absolwentka Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, wykładowca na studiach podyplomowych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, wieloletni opiekun metodyczny i merytoryczny praktyk studenckich, szkoleniowiec i edukator. Koordynator i opiekun akcji oraz projektów z zakresu tematyki antydyskryminacyjnej, tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz tematyki patriotycznej. Realizuje działania w środowisku lokalnym, poszerzając wiedzę młodych ludzi dotyczącą wielokulturowości Olsztyna i okolic, a także angażując młodzież w wiele akcji i działań (Akcja Żonkile, Akcja Niepodległość). Pomysłodawczyni autorskich cyklów: „Ciekawi ludzie w naszej szkole…” i „Uczymy przez doświadczenie”. Uzyskała dla swojej placówki Certyfikat „Bezpieczna i różnorodna szkoła”, a jej projekt „Pamięć nośnikiem pamięci o przeszłości” został wyróżniony przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

  m_str_joanna_wankowska_sobiesiak
  Joanna Wańkowska-Sobiesiak

  Joanna WAŃKOWSKA – SOBIESIAK – reportażystka

  Autorka jedenastu książek, w tym pięciu na temat mniejszości narodowych i etnicznych Warmii i Mazur. Ostatnia z nich, pt. „Mazurska saga”, wydana w 2015 roku, przedstawia losy trzech rodzin zasiedziałych od wielu pokoleń na Mazurach. W większości swoich książek prezentuje obraz dramatycznych wydarzeń oglądanych poprzez pryzmat doświadczeń zwykłego człowieka, uwikłanego przez przypadek, bądź z wyboru w wielką historię. Dwie jej książki: „Buty Agaty” i „Serwus Chrabąszcze” nominowano do nagrody literackiej Warmii i Mazur. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przez ostatnie 16 lat była pełnomocnikiem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

   

  m_str_edward_cyfus
  Edward Cyfus

  Edward CYFUS – warmiński działacz regionalny, autor publikacji i pogadanek w gwarze warmińskiej

  W 2000 r. wydał własnym nakładem książkę „Po Naszamu”, zaś w latach 2003 i 2006 – kolejne dwie książki, oparte na biografii jego matki. Był pomysłodawcą ustawienia szlabanu na granicy Warmii i Mazur – „Granica jedności” w Łajsie, na granicy katolickiej Warmii z protestanckimi Mazurami (obecnie granica gminy Purda z gminą Jedwabno). W miejscu tym, w każdy pierwszy weekend majowy, odbywają się imprezy kulturalne promujące kulturę Warmii i Mazur. Do 2003 r. kierownik Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży w Olsztynie. Od 2004 r. pracuje jako inspektor ds. promocji i kultury w Urzędzie Gminy Purda. Od marca 2010 r. pisze gawędy w gwarze, drukowane w lokalnym dodatku do „Gazety Wyborczej” pod pseudonimem „Wosz Klyjmens”. Jest jurorem licznych konkursów wiedzy o regionie. Zasiada w zarządzie Stowarzyszenia „Baby Pruskie Tradycja Jakości” jako jego wiceprezes. Na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego został odznaczony w czerwcu 2015 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  Uwe Hahnkamp
  Uwe Hahnkamp

  Uwe HAHNKAMP – dziennikarz

  Studiował hydrologię, skończył również studia „Masters of Regional Management”. Od początku studiów interesował się Polską i uczył języka polskiego. Pracował dwa lata dla Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie i równocześnie w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, później zajmował się administracją międzynarodowego projektu badawczego w Münster. Od 2006 r. żyje z rodziną w Olsztynie i pracuje jako tłumacz, lektor języka niemieckiego oraz dziennikarz. W roku 2014 pełnił funkcję członka Jury Mniejszości Kulturowych podczas pierwszej edycji WAMA Film Festival w Olsztynie.