Przejdź do treści

JAK BÓG SZUKAŁ KARELA

  9 października 2020 | 16:00

  Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych

  WAMA Film Festival 2020

  PROJEKCJA IX

  MULTIKINO
  ul. Tuwima 26, Olsztyn


  W środku Europy żyją obok siebie dwa bardzo różne narody. Pod wieloma względami są sobie bliskie, a jednak dzielą je lata świetlne. Czesi są zagorzałymi ateistami, Polacy wysysają katolicyzm z mlekiem matki. Czesi z niedowierzaniem patrzą na polską pobożność, a Polakom zdarza się gardzić Czechami za bezbożne życie. Czeska ekipa dokumentalna wyrusza w pielgrzymkę przez Polskę, aby okiem kamery zbadać konkretne sytuacje związane z polską religijnością. Jak skończy się spotkanie z egzorcystą czy z oddanymi słuchaczami Radia Maryja? Czy Czesi zrozumieją polską religijność, a Polacy zaakceptują czeski ateizm?

  (na podstawie materiałów prasowych dystrybutora)

  In the middle of Europe, two very different nations live side by side. In many ways they are close to each other, yet there is a major gap between them. Czechs are passionate atheists, and Poles suck Catholicism with their mothers’ milk. The Czechs look on Polish devotion with disbelief, and the Poles often envy the Czechs for their ungodly lives. A Czech documentary crew sets off on a journey through Poland to investigate specific situations related to Polish religiousness with a camera. How will the meeting with the exorcist or with devoted listeners of Radio Maryja end? Will the Czechs understand Polish religiousness and will Poles accept Czech atheism?

  (based on the distributor’s press releases)

  Jak Bóg szukał Karela

  Once Upon a Time in Poland

  Czechy, Słowacja, Polska 2020
  kolor, 98 min

  reżyseria | directed by
  Vít Klusák, Filip Remunda

  zdjęcia | director of photography
  Vít Klusák, Martin Matiáček

  produkcja | produced by
  Vernes s.r.o

  producent | producer
  Zdenek Holy

  dystrybucja w Polsce | distribution in Poland
  Against Gravity


  Vít Klusák, Filip Remunda

  Duet czeskich reżyserów, specjalizujących się w realizacji filmów dokumentalnych. W 2003 roku Klusák i Remunda założyli własną firmę producencką Hypermarket Film. Ich najgłośniejszy dotychczasowy film to zrealizowany w 2004 roku „Czeski sen” – prowokacyjny film wyśmiewający absurdy konsumpcjonizmu w postkomunistycznej rzeczywistości.

  A duo of Czech directors, specializing in documentary film making. In 2003 Klusák and Remunda founded their own production company called Hypermarket Film. Their most famous film is “Czech Dream” made in 2004 – a provocative film laughing at the absurdities of consumerism in a post-communist reality.